AjTy Senior

28. júla 2022

Projekt AjTy Senior naučí seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a online priestorom vrátane bezpečnosti. Trvá 10 vyučovacích hodín, ktoré sú vedú zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi. Kurz sa koná raz týždenne a je otvorený pre každého staršieho ako 63 rokov. Projekt vznikol v spolupráci so SPŠ Elektrotechnickou v Košiciach v roku 2014 a odvtedy sa podarilo vyškoliť približne 160 seniorov z regiónu.

Tento projekt je dobrým príkladom dobrej praxe pretože pomáha seniorom zvládnuť základy práce s počítačom a internetom, čo im umožňuje lepšiu komunikáciu s rodinou a využívanie moderných technológií. Navyše, projekt AjTy Senior je založený na dobrovoľníctve, teda zamestnanci spoločnosti venujú svoj voľný čas na to, aby pomohli staršej generácii zvládnuť digitálne zručnosti. Projekt tiež pôsobí v spolupráci so strednou odbornou školou, čo posilňuje vzťahy medzi školou a podnikom, a zvyšuje tak aj informovanosť o možnostiach zamestnania a vzdelávania. Celkovo je to príklad projektu, ktorý má pozitívny dopad na spoločnosť a pomáha v riešení problému digitálnej priepasti.

Seniori by mali aktívne sa učiť využívať digitálne technológie z niekoľkých dôležitých dôvodov. Prvým aspektom je zlepšenie komunikácie a pripojenia. S rastúcim významom digitálnych médií a sociálnych sietí môžu seniori využívať internet na udržanie kontaktu s rodinou a priateľmi, čím posilnia svoje sociálne vzťahy. Okrem toho digitálne technológie ponúkajú prístup k obrovskému množstvu informácií a zdrojov, ktoré môžu senioři využiť pre svoje vzdelávanie a osobný rozvoj. Internet poskytuje prístup k online kurzom, knihám, novinám a mnohým ďalším zdrojom, čo môže pomôcť udržiavať mentálnu aktivitu a rozširovať si vedomosti. Digitálne technológie môžu zároveň prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti seniorov. Aplikácie a zdravotné monitory môžu pomáhať pri sledovaní zdravotného stavu, udržiavaní pravidelných cvičení a poskytovaní informácií o liekoch.

Napokon, schopnosť využívať digitálne technológie môže seniorom pomôcť v každodenných aktivitách, ako sú online nákupy, správa financií a ďalšie. Učenie sa novým digitálnym dovednostiam môže týmto spôsobom zvýšiť pohodlie a nezávislosť seniorov v ich každodennom živote. Celkovo vzaté, ovládanie digitálnych technológií je pre seniorov cennou zručnosťou, ktorá prispieva k lepšiemu pripojeniu, zdraviu a celkovému pohodliu v modernom svete.

Projekt AjTy Senior, založený v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Elektrotechnickou v Košiciach v roku 2014, predstavuje vynikajúcu iniciatívu, ktorá sa zameriava na zlepšenie digitálnych zručností seniorov. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť starším ľuďom príležitosť naučiť sa základy práce s počítačom, operačným systémom MS Windows a online priestorom vrátane otázok bezpečnosti. Projekt sa realizuje formou 10 vyučovacích hodín, ktoré vedú dobrovoľníci zamestnanci spoločnosti, a to raz týždenne.

Významným aspektom tohto projektu je jeho otvorenosť pre všetkých jednotlivcov starších ako 63 rokov. Týmto spôsobom sa zabezpečuje inkluzivita a dostupnosť vzdelávania pre staršiu generáciu. Od svojho vzniku sa projekt stal úspešným, pričom sa mu podarilo vyškoliť približne 160 seniorov z regiónu. Tento úspech svedčí o potrebe a prospechu iniciatívy zameranej na zvyšovanie digitálnych kompetencií v staršej populácii.

Jedným z najvýraznejších pozitívnych aspektov projektu je jeho dobrovoľnícky charakter. Zamestnanci spoločnosti venujú svoj voľný čas s cieľom pomôcť starším ľuďom zvládnuť digitálne výzvy. Táto dobrovoľnícka snaha nie len prispieva k rozvoju komunity, ale aj ukazuje záväzok a sociálnu zodpovednosť podniku voči starším generáciám.

Projekt AjTy Senior zároveň posilňuje vzťahy medzi podnikom a vzdelávacou inštitúciou. Spolupráca so Strednou priemyselnou školou Elektrotechnickou vytvára synergický efekt, kde sa nielen podnik venuje vzdelávaniu starších ľudí, ale prispieva aj k zlepšeniu komunikácie a vzájomnému pôsobeniu medzi školou a podnikom.

Okrem toho, projekt AjTy Senior napomáha riešeniu digitálnej priepasti v spoločnosti. Poskytovaním vzdelávania v oblasti informačných technológií seniorom sa podporuje ich aktívna účasť v digitálnom svete, čo vedie k lepšej komunikácii s rodinou a širšiemu využívaniu moderných technológií vo svojom každodennom živote.

Celkovo je projekt AjTy Senior príkladom dobrej praxe, ktorý má pozitívny dopad na spoločnosť. Iniciatíva nielenže zlepšuje digitálne zručnosti seniorov, ale aj buduje spoločenskú súdržnosť, spoluprácu medzi sektormi a pomáha riešiť výzvy spojené s digitálnou transformáciou v súčasnej dobe.

Viac o projekte: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/csr/vzdelavanie

Start date


End date


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Type of Funding

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať