AjTy Senior

28. júla 2022

Projekt AjTy Senior naučí seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a online priestorom vrátane bezpečnosti. Trvá 10 vyučovacích hodín, ktoré sú vedú zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi. Kurz sa koná raz týždenne a je otvorený pre každého staršieho ako 63 rokov. Projekt vznikol v spolupráci so SPŠ Elektrotechnickou v Košiciach v roku 2014 a odvtedy sa podarilo vyškoliť približne 160 seniorov z regiónu.

Tento projekt je dobrým príkladom dobrej praxe pretože pomáha seniorom zvládnuť základy práce s počítačom a internetom, čo im umožňuje lepšiu komunikáciu s rodinou a využívanie moderných technológií. Navyše, projekt AjTy Senior je založený na dobrovoľníctve, teda zamestnanci spoločnosti venujú svoj voľný čas na to, aby pomohli staršej generácii zvládnuť digitálne zručnosti. Projekt tiež pôsobí v spolupráci so strednou odbornou školou, čo posilňuje vzťahy medzi školou a podnikom, a zvyšuje tak aj informovanosť o možnostiach zamestnania a vzdelávania. Celkovo je to príklad projektu, ktorý má pozitívny dopad na spoločnosť a pomáha v riešení problému digitálnej priepasti.

Viac o projekte: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/csr/vzdelavanie

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať