#SID2023: digiSAPIENS – Konferencia pre mladých ľudí

Digitálna koalícia - DigiQ - DigiSAPIENS

3. augusta 2023

Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu sa organizácia DigiQ rozhodla zorganizovať konferenciu (najmä) pre mladých ľudí o tom, ako ich generácia využíva digitálny priestor. Názov konferencie aj jej obsah bol zameraný na bezpečnosť v kybernetickom priestore.

SID je skratka pre Safer Internet Day (Deň bezpečného internetu), ktorý každý rok pripadá na druhý februárový utorok. V krajinách na celom svete sa pri tejto príležitosti konajú rôzne podujatia, workshopy a iniciatívy, ktoré budujú povedomie o zodpovednom a bezpečnom fungovaní v online prostredí. Práve mladí ľudia trávia v online priestore veľkí časť svojich životov. Internet im ponúka príležitosť na spájanie sa s priateľmi, zábavu a aj vzdelávanie.

Čo všetko ste na konferencii mohli zažiť?

Návštevníkom sa prihovorilo množstvo odbornícíkov na rozličné témy. Tento ročník konferencie sa zameral hlavne na gaming, zodpovedné influencerstvo, umelú inteligenciu, prácu s dátami, online hate a mnohé ďalšie. Celá konferencia sa však niesla v neformálnom duchu, aby bola čo najviac prístupná práve mladým ľuďom, zaujala ich a priniesla tak reálne odporúčania, ako tráviť čas v online priestore bezpečnejšie.

Konferencia sa uskutočnila v pondelok 27. februára 2023 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave od 8:30 do 14:30. Hoci primárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia, na konferencii nechýbali ani rodičia, učitelia a pracovníci s mládežou.

Konferencia organizovaná organizáciou DigiQ pri príležitosti Dňa bezpečného internetu niesla názov “SID: Bezpečne v digitálnom svete”. Uskutočnila sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave dňa 27. februára 2023 od 8:30 do 14:30. Cieľom podujatia bolo priblížiť mladým ľuďom otázky bezpečnosti v kybernetickom priestore a poskytnúť im konkrétne odporúčania na zodpovedné využívanie digitálneho prostredia.

Vzhľadom na to, že Safer Internet Day sa každý rok pripomína druhý februárový utorok, konferencia bola súčasťou globálneho úsilia pripomenúť výzvy a príležitosti spojené s bezpečným internetom. Mládež dnes venuje digitálnemu priestoru značnú časť svojho života, a preto je dôležité venovať pozornosť témam týkajúcim sa bezpečnosti online.

Na konferencii mali návštevníci príležitosť počúvať odborníkov z rôznych oblastí. Témy zahŕňali gaming, zodpovedné influencerstvo, umelú inteligenciu, prácu s dátami, online hate a mnohé ďalšie. Odborníci prezentovali informácie v neformálnom duchu, aby boli čo najviac prístupné mladým ľuďom. Cieľom bolo zaujať mladú generáciu a poskytnúť im reálne odporúčania na bezpečné správanie sa v online priestore.

Konferencia nebola obmedzená len na mladých ľudí; zúčastnili sa aj rodičia, učitelia a pracovníci s mládežou. Týmto spôsobom sa podujatie stalo komplexným zážitkom pre všetkých zainteresovaných, kde si mohli vymieňať názory a skúsenosti týkajúce sa bezpečného využívania internetu. Celkovo konferencia poskytla priestor pre informovanú diskusiu a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať