Digitálna inteligencia (oz)

digiQ podporuje digitálne občianstvo, ktoré je postavené na myšlienke aktívneho občana angažovaného pre verejné dobro a využívajúceho digitálne nástroje a internet. Realizuje neformálne vzdelávacie aktivity, kampane a programy digitálnej gramotnosti, bezpečnosti online a kritického myslenia.

https://digiq.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • MVO


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined