Digitálna inteligencia (oz)

digiQ podporuje digitálne občianstvo, ktoré je postavené na myšlienke aktívneho občana angažovaného pre verejné dobro a využívajúceho digitálne nástroje a internet. Realizuje neformálne vzdelávacie aktivity, kampane a programy digitálnej gramotnosti, bezpečnosti online a kritického myslenia.

https://digiq.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • MVO


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined