Medzinárodný webinár Girls in ICT

30. apríla 2023

Nedostatok žien v IKT je stále veľkým problémom nielen v Európskej únii, ale aj v Slovinsku, Česku a na Slovensku. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2021 len 19,1 % pracovníkov v oblasti IKT v EÚ sú ženy. Tento nízky trend sa prejavuje aj v Slovinsku, kde 15 % pracovníkov v IKT sú ženy, na Slovensku s 14,9% zastúpením žein v IKT a v Česku je to len 10%.

Tri Národné digitálne koalície, slovenská, česká a slovinská, sa minulý rok spojili, aby prostredníctvom série podujatí pod názvom Girls & ICT zvýšili povedomie a povzbudili mladých ľudí, najmä dievčatá, o príležitostiach, ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a komunikačných technológií vo všeobecnosti. Na webinároch sa jednotlivo predstavilo 12 zaujímavých žien s inšpiratívnymi príbehmi o svojich kariérnych cestách a výzvach, ktoré museli prekonať, aby sa dostali tam, kde sú dnes, vo svete IT. Diskutovali o príležitostiach, ktoré prináša digitálna transformácia a ukázali účastníkom rôzne pracovné, kariérne a študijné príležitosti v IKT.

Prečo je to príklad dobrej praxe?

Spájanie sa koalícií pri organizácii webinárov s celoeurópskym pôsobením je často nevyhnutným krokom pri riešení zložitých medzinárodných problémov, a to aj v prípade, keď ide o nedostatok žien v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Koalície umožňujú zjednotiť sily rôznych krajín, organizácií a iných zainteresovaných strán a dosiahnuť lepšie výsledky, než by bolo možné dosiahnuť individuálne – najmä dopad na oslovenie potenciálnej ciľovej skupiny.

V prípade nedostatku žien v IKT môže spájanie koalícii do webinárov so spoločným publikom zahŕňať krajiny, ktoré už majú výraznejšie zastúpenie žien v tomto sektore, s tými, ktoré sú zaostalejšie. Spoločné úsilie môže zahŕňať rozvoj a propagáciu programov a iniciatív, ktoré majú za cieľ zvýšiť záujem a prístup žien k IKT, vrátane zlepšenia prístupu k vzdelaniu, odbornej príprave a kariérnym príležitostiam.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Typ financovania

Verejné


Organizácia

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať