Medzinárodný webinár Girls in ICT

30. apríla 2023

Nedostatok žien v IKT je stále veľkým problémom nielen v Európskej únii, ale aj v Slovinsku, Česku a na Slovensku. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2021 len 19,1 % pracovníkov v oblasti IKT v EÚ sú ženy. Tento nízky trend sa prejavuje aj v Slovinsku, kde 15 % pracovníkov v IKT sú ženy, na Slovensku s 14,9% zastúpením žein v IKT a v Česku je to len 10%.

Tri Národné digitálne koalície, slovenská, česká a slovinská, sa minulý rok spojili, aby prostredníctvom série podujatí pod názvom Girls & ICT zvýšili povedomie a povzbudili mladých ľudí, najmä dievčatá, o príležitostiach, ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a komunikačných technológií vo všeobecnosti. Na webinároch sa jednotlivo predstavilo 12 zaujímavých žien s inšpiratívnymi príbehmi o svojich kariérnych cestách a výzvach, ktoré museli prekonať, aby sa dostali tam, kde sú dnes, vo svete IT. Diskutovali o príležitostiach, ktoré prináša digitálna transformácia a ukázali účastníkom rôzne pracovné, kariérne a študijné príležitosti v IKT.

Prečo je to príklad dobrej praxe?

Spájanie sa koalícií pri organizácii webinárov s celoeurópskym pôsobením je často nevyhnutným krokom pri riešení zložitých medzinárodných problémov, a to aj v prípade, keď ide o nedostatok žien v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Koalície umožňujú zjednotiť sily rôznych krajín, organizácií a iných zainteresovaných strán a dosiahnuť lepšie výsledky, než by bolo možné dosiahnuť individuálne – najmä dopad na oslovenie potenciálnej ciľovej skupiny.

V prípade nedostatku žien v IKT môže spájanie koalícii do webinárov so spoločným publikom zahŕňať krajiny, ktoré už majú výraznejšie zastúpenie žien v tomto sektore, s tými, ktoré sú zaostalejšie. Spoločné úsilie môže zahŕňať rozvoj a propagáciu programov a iniciatív, ktoré majú za cieľ zvýšiť záujem a prístup žien k IKT, vrátane zlepšenia prístupu k vzdelaniu, odbornej príprave a kariérnym príležitostiam.

Prečo je to príklad dobrej praxe?

  1. Medzinárodná spolupráca: Spojenie troch Národných digitálnych koalícií zo Slovenska, Česka a Slovinska ukazuje, že problém nedostatku žien v IKT nie je izolovaným problémom len jednej krajiny. Spolupráca na medzinárodnej úrovni umožňuje zdieľanie skúseností, najlepších postupov a efektívne riešenie problému naprieč rôznymi kultúrami a prostredím.
  2. Cielene oslovovanie mladých dievčat: Séria podujatí s názvom Girls & ICT sústredená na dievčatá, aby ich informovala o príležitostiach v oblasti IKT. Týmto spôsobom sa aktívne snažia zmeniť stereotypy a demystifikovať odvetvie IKT, ktoré môže byť často vnímané ako “mužské”. Oslovovanie mladých ľudí už v ich ranom veku môže podporiť ich záujem a motiváciu v oblasti technológií.
  3. Inšpirácia pomocou príbehov žien v odvetví: Prezentovanie príbehov 12 úspešných žien v IKT, ktoré zdieľali svoje kariérne cesty a výzvy, môže slúžiť ako inšpirácia pre mladé dievčatá. Tieto príbehy môžu pomôcť odstrániť bariéry a obavy, ktoré môžu existovať v mysli mladých žien, a poskytnúť im predstavu o tom, ako dosiahnuť úspech v tomto odvetví.
  4. Rozsiahly dosah webinárov: Webináre s celoeurópskym pôsobením majú potenciál dosiahnuť veľký počet účastníkov a zároveň zabezpečiť diverzitu perspektív. Týmto spôsobom môžu ovplyvniť a motivovať ženy v rôznych krajinách a prispieť k zmenám na úrovni celej Európskej únie.
  5. Zameranie na praktické riešenia: Diskusie o príležitostiach, ktoré prináša digitálna transformácia, a prezentácia rôznych pracovných, kariérnych a študijných príležitostí v oblasti IKT ponúkajú konkrétne informácie, ktoré môžu pomôcť mladým ženám pri rozhodovaní o svojej kariére v tomto sektore.

Celkovo sa jedná o komplexný prístup, ktorý kombinuje osvetu, inšpiráciu a konkrétne informácie s medzinárodnou spoluprácou, čo môže viesť k pozitívnym zmenám v pomernej reprezentácii žien v IKT odvetví.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Typ financovania

Verejné


Organizácia

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať