digiPEERS: Rozvojový program podporuje digitálne občianstvo mladých ľudí

digiPEERS

26. júla 2023

Digitálna éra prináša nové výzvy a možnosti, a je dôležité, aby mladí ľudia boli pripravení na život v online svete. Program digiPEERS sa snaží osvetliť tieto nové aspekty digitálneho občianstva pre mladých vo veku 14 – 19 rokov. DigiPEERS je inovatívny rozvojový program, ktorý ponúka študentom príležitosť rozvíjať sa v rôznych digitálnych oblastiach, čím zlepšuje digitálne zručnosti a zodpovedné správanie sa v online svete.

DigiPEERS je rozvojový dobrovoľnícky program pre tínedžerov, za ktorým stojí organizácia Digitálna inteligencia (digiQ). Mladým ľuďom ponúka príležitosť učiť sa nové veci o bezpečnosti na internete, sociálnych sieťach či kritickom myslení. Následne tieto vedomosti pomáhajú šíriť medzi svojimi rovesníkmi v regiónoch napríklad prostredníctvom workshopov v školách, zážitkových aktivít, článkov, či vďaka tvorbe obsahu na sociálnych sieťach.

Od svojho začiatku v septembri 2021, program digiPEERS dosiahol vynikajúce výsledky – 28 aktívnych účastníkov realizovalo 290 vzdelávacích aktivít, ktoré oslovili množstvo študentov v cieľovej vekovej skupine. Okrem toho bolo vytvorených 36 rôznorodých vzdelávacích materiálov, ktoré sa používajú na podporu vzdelávania v rôznych prostrediach.

DigiPEERS sa tiež aktívne zapája do programu #Cyber4Kids. Od jeho spustenia v roku 2018 bolo vyškolených viac ako 5000 detí. Táto spolupráca umožňuje šíriť vedomosti a odbornosť ešte širšiemu okruhu mladých ľudí.

Tento rok hľadajú digiPEERS do svojho programu 15 mladých dobrovoľníkov vo veku 14 – 19 rokov. Viac informácií a registráciu nájdete na ich webovej stránke. Vybraní uchádzači získajú počas celého priebehu programu nasledovné benefity:

– odborné vzdelávanie k jednotlivým témam,

– online aj offline individuálny mentoring,

– sprevádzanie jednotlivými fázami programu,

– môžnosť zúčastniť sa aktivít starších digiPEERS,

– príležitosti na Slovensku a v zahraničí.

Program digiPEERS je inovativní iniciativa organizace Digitálna inteligencia (digiQ), která si klade za cíl připravit mladé lidi ve věku 14–19 let na život v digitální éře. Svému cíli se snaží přiblížit prostřednictvím různých digitálních oblastí, které zahrnují zlepšování digitálních dovedností a odpovědné chování online.

Tento rozvojový dobrovolnický program nabízí teenagerům příležitost naučit se nové aspekty internetové bezpečnosti, sociálních sítí a kritického myšlení. Získané znalosti pak mohou předávat svým vrstevníkům prostřednictvím workshopů, zážitkových aktivit, článků nebo tvorby obsahu na sociálních sítích.

Od svého spuštění v září 2021 program digiPEERS dosáhl vynikajících výsledků – 28 aktivních účastníků realizovalo 290 vzdělávacích aktivit, které oslovily mnoho studentů ve věkové skupině 14–19 let. Bylo vytvořeno také 36 různorodých vzdělávacích materiálů, které slouží k podpoře vzdělávání v různých prostředích.

DigiPEERS se rovněž angažuje v programu #Cyber4Kids. Od jeho spuštění v roce 2018 bylo školených více než 5000 dětí. Tato spolupráce umožňuje šíření znalostí a odbornosti ještě širšímu okruhu mladých lidí.

Pro rok 2023 hledá digiPEERS do svého programu 15 mladých dobrovolníků ve věku 14–19 let. Více informací a registraci naleznete na jejich webové stránce. Vybraní uchazeči získají během programu řadu výhod, včetně odborného vzdělávání, individuálního online i offline mentorování, průvodce jednotlivými fázemi programu, možnost účasti na aktivitách starších digiPEERS a příležitostí v rámci Slovenska i v zahraničí.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať