AXENTA s.r.o.

Podstatou je prinášať riešenia pre zákazníka, ktoré ho dostanú do komfortnej zóny v  oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Riadime sa zásadou – „Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení“.

https://www.axenta.sk/home

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined