AXENTA s.r.o.

Podstatou je prinášať riešenia pre zákazníka, ktoré ho dostanú do komfortnej zóny v  oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Riadime sa zásadou – „Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení“.

https://www.axenta.sk/home

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined