Adresa

Mlynská 12
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt

Ján Lichvár
Konateľ

E:  lichvar@axenta.sk

Whttps://www.axenta.sk/home

Záväzky: