CISCO Systems Slovakia, spol. s.r.o.

29. novembra 2021

Adresa

Eurovea, Central 3
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Marian Puttera
Obchodný riaditeľ pre verejný sektor

E:   mputtera@cisco.com

W: https://www.cisco.com/c/sk_sk/about.html

Záväzky a stav plnenia:

Odborná garancia pri príprave sieťových predmetov na SŠ a VŠ v projekte IT.

Nárast počtu Cisco Networking Akadémií o 30 percent najneskôr v roku 2018 (v porovnaní s 2016). Odborná garancia súťaže sieťových akadémií v roku 2018.

Odborná garancia a organizácia konferencie učiteľov v programe Sieťových akadémii v roku 2018.

Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (SŠ a VŠ) do školských vzdelávacích a študijných programov. Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl.Počet študentov minimálne 5000 za rok. Príprava študentov na odborné medzinárodné certifikácie CCNA a CCNP. Odborná garancia a expertízna podpora v oblasti sieťovej bezpečnosti, organizácia seminárov, workshopov a konferencií, vrátane popularizácie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri rozvoji Sieťového akademického programu Cisco v SR a jeho zavádzaní do školských vzdelávacích a študijných programov (SŠ a VŠ). Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl a počtu študentov na úrovni minimálne 5000 za rok.

Odborná garancia súťaže študentov Sieťového akademického programu v roku 2019. Príprava študentov na medzinárodné odborné certifikácie CCNA a CCNP.

Splnený.

Podpora zavádzania vzdelávania sieťovej a kybernetickej bezpečnosti na školách, organizácia seminárov a workshopov pre učiteľov. Popularizácia povedomia v tejto oblasti, sprístupnenie vzdelávacích kurzov cez platformu netacad.com školám a širokej verejnosti. Rozšírenie spolupráce škôl a zamestnávateľov pri budovaní znalostí a kompetencií žiakov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zohľadnenie aktuálnych a budúcich potrieb zametnávateľov a transformácie trhu práce v rámci digitalizácie.

Odborná garancia a spoluorganizácia konferencie zo zameraním na oblasť kybernetickej bezpečnosti pre učiteľov SŠ a VŠ v roku 2019.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať