Asociácia stredných odborných škôl

30. novembra 2021

Adresa

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Fraňa Kráľa 20

949 01 Nitra

Kontakt

Felix Domeny

Prezident

E:  domeny@fajnorka.sk

W: https://www.asoss.sk

Záväzky:

Mapovanie firiem, potrieb pracovných pozícií IT zamestnancov a ich kvalifikačných predpokladov v rámci regiónu, v ktorom sa škola nachádza.

Podpora exkurzií, workshopov, aktivít v IT firmách, podpora krátkodobých stáží učiteľov a odbornej praxe žiakov v IT firmách, propagácia orientácie žiakov na IT

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať