Adresa

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Fraňa Kráľa 20

949 01 Nitra

Kontakt

Felix Domeny

Prezident

E:  domeny@fajnorka.sk

W: https://www.asoss.sk

Záväzky:

Mapovanie firiem, potrieb pracovných pozícií IT zamestnancov a ich kvalifikačných predpokladov v rámci regiónu, v ktorom sa škola nachádza.

Podpora exkurzií, workshopov, aktivít v IT firmách, podpora krátkodobých stáží učiteľov a odbornej praxe žiakov v IT firmách, propagácia orientácie žiakov na IT