Aliter Technologies

30. novembra 2021

Adresa

Trade Center II Building

Mlynské nivy 71

821 05 BratislavaSlovak Republic

Kontakt

Peter Dostál
Chief Executive Officer

E:   peter.dostal@aliter.com

W: https://www.aliter.com/en/home

F: https://www.facebook.com/AliterTechnologies

Záväzky a ich plnenie:

Každoročné poskytovanie odborného vzdelávania v IKT pre vysokoškolákov, či čerstvých absolventov univerzitného štúdia prostredníctvom programu Aliter Inkubátor: Program Aliter Inkubátor ponúka študentom a absolventom univerzitného štúdia možnosť a priestor pre profesijný rozvoj vo svete informačno-komunikačných technológií. Stážistom umožňuje zbierať skúsenosti a zoznámiť sa s fungovaním IKT spoločnosti, jej procesmi a postupmi. Študenti a absolventi majú možnosť pracovať na samostatných projektoch a kvalifikovaných pozíciách. Ročná platená stáž ponúka aj náhľad do projektového riadenia, obchodnej a technickej činnosti, či tvorby analýz. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi univerzitného štúdia, ktorým sa ponúka ročná odborná stáž a pracovná skúsenosť v IKT spoločnosti v dobe od 22-03-2018.

Splnený.

Realizácia IT kurzu pre seniorov: aj keď sa dôležitosť vzdelávania v oblasti IT a digitálnych zručností netýka iba mladších generácií, s rastúcim vekom percento obyvateľov danej vekovej kategórie, ktorí ovládajú informačné technológie, preukázateľne klesá. Pomocou IT kurzov sa snažíme priblížiť staršej generácií technologické novinky a naučiť ich ovládať najpoužívanejšie komunikačné kanály. Určené pre nadobudnutie nových IT zručností seniormi v období 01-05-2018 až 01-01-2020. Na vzdelávacom programe pre staršie generácie sa podieľajú zamestnanci spoločnosti.

Splnený.

Spolupráca na národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl, prípadne čerství absolventi VŠ a cieľom je nadobudnutie nových poznatkov študentov v dobe od 01-05-2018 do 01-01-2020 formou ponúknutej možnosti stáže a prostredníctvom prednášok pre vysokoškolákov.

Stav k 2019 – splnený na 75%.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať