Aliter Technologies

Aliter Technologies je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Máme štyri oblasti pôsobenia: špeciálne systémy, kybernetická bezpečnosť, IKT & Cloud a vývoj softvéru.

https://www.aliter.com/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined