CVTI SR

29. novembra 2021

Adresa

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Ľubomír Bilský
Riaditeľ sekcie podpory vedy

E:  lubomir.bilsky@cvtisr.sk

W: https://www.cvtisr.sk

F: https://www.facebook.com/CVTISR

Záväzky a stav plnenia:

Riadenie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: CVTI SR ako prijímateľ z OP ĽZ v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska, Košice IT Valley klastrom a Slovenskou informatickou spoločnosťou spustí pilotné vzdelávanie v oblasti štúdií STEM so zameraním na informačné technológie v 5 univerzitách, 200 stredných školách a gymnáziách, 300 základných školách s priamou cieľovou skupinou vyše 36 000 žiakov a študentov a 2 000 učiteľov s cieľom zmeniť vzdelávací systém tak, aby ročne produkoval navyše 1 000 špecialistov pre pracovné miesta v IKT sektore.

Stav plnenia k 2019 – 75% priebežné plnenie

Rozšírenie infraštruktúry zážitkových centier vedy pre motiváciu detí a žiakov pre štúdia STEM a zvyšovanie ich digitálnych kompetencií.

Stav plnenia k 2019 – 50% plnenie

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať