CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. CVTI SR je príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

https://www.cvtisr.sk

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined