26HOUSE

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Softvér


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Európska únia


Industry - Field of Education and Training

  • Accounting and taxation
  • Management and administration