Canon Business Center Slovakia

Canon Business Center Slovakia je výhradný obchodný a servisný partner značky Canon na Slovensku. Zákazníkom ponúkajú široké portfólio kancelárskych tlačových riešení Canon. S nimi súvisia aj prídavné cloudové služby spojené so skenovaním a vyťažovaním dát na najvyššej úrovni. 

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digital transformation
  • Digitálne zručnosti
  • Telekomunikácie


Geographic Scope - Country

  • Mimo EÚ
  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined