Datalan, a.s.

30. novembra 2021

Adresa

Krasovského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Martin Sukuba
Vedúci obchodného oddelenia pre školstvo

E:  martin_sukuba@datalan.sk

W: https://www.datalan.sk

F: https://www.facebook.com/DATALAN

Záväzky a stav plnenia:

Spolupráca s vysokými školami formou organizácie a podpory konferencie Univerzity day 
Vytvárame komunikačnú platformu na výmenu informácií a evanjelizáciu – vzájomne medzi vysokými školami resp. univerzitami a súkromným sektorom. Cieľom je vzájomná interaktivita akademickej a privátnej sféry v nasledujúcich oblastiach: Veda a výskum + Najnovšie IT technológie a inovácie
Vzdelávacie trendy zamerané na vzdelávanie atraktívne pre študentov
Networking. Opakované každoročné organizovanie konferencie Univerzity Day v termíne 09/2018.

Splnený.

Rozširovanie a budovanie elektronizácie vzdelávaVytváranie technologického a odborného zázemia za účelom prínosu inovatívnych postupov pri elektronizácii vzdelávacieho procesu školských inštitúcií na všetkých úrovniach – od materských škôl až po univerzity a od backoffice až po frontoffice

Spolupráca a aktívna účasť na projekte Detská Univerzita Komenského (DUK) a DUK online: Zachyťme nadšenie a záujem detí pre digitálne technológie a začnime ich podporovať formou blízkou deťom základných škôl. Posmeľme deti k intenzívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií a podporme ich kreativitu v prospech vzdelávania v IT.

Účasť na DUK a DUK online každoročne rastie a DATALAN bude naďalej spolu s organizátormi realizovať prednášky a zastrešovať DUK online.

DUK online počet prihlásených viac ako 700 detí a DUK DATALAN workshop viac ako 90 detí.

Splnený.

Tvorba a zastrešenie publikovania časopisu EDUnews:
Prezentácia inovatívnych myšlienok a riešení pre vzdelávanie elektronickou a tlačenou formou. Časopisom vytvárame priestor pre príspevky a články o moderných digitálnych znalostiach a zručnostiach pre vzdelávanie – ako zástupcom akademickej obce, tak aj rôznym profesným organizáciám. Publikovanie min. 3 och čísiel časopisu EDUnews.

Splnený.

National Coalition member

Yes


Organization category

 • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Cloud computing
 • Vývoj webu
 • Digitálne zručnosti
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Softvér


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať