Book & Book

Vydavateľstvo Book & Book sa venuje od svojho začiatku prepájaniu
jazykov. Zámerom je vyššia efektivita a orientácia pri čítaní knihy za podpory
druhej knihy, členením textu. Vznikol tak multilingválny systém Book & Book.

 www.hozak.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sorry, No posts.