Deutsche Telekom IT Solutions

Súvisiace aktivity

Sorry, No posts.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Telekomunikácie


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined