Adresa

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Žriedlová 13
040 01 Košice
Slovenská republika

Kontakt

Martin Džbor
Riaditeľ pre rozvoj a stratégiu

E:  martin.dzbor@t-systems.com

W: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Záväzky:

Rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni úplného stredoškolského a vyššieho odborného vzdelávania. Spoločnosť zabezpečí kritický objem odborne a prakticky pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme aj v regióne. Do roku 2025 vzdelať pre región východného Slovenska min. 300 špecialistov s vyšším odborným vzdelaním v IKT.
DOPLNENIE: plnený každoročne!

T-Systems Education Academy 2.0 – v roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie. Z IT odborov VŠ –> získať do roku 2025 min. 500 absolventov.
DOPLNENIE: plnený každoročne!

SAP Akadémia a podpora vzdelávacieho ekosystému v regióne – zapojiť min. 100 študentov ročne, –> do r. 2025 v štyroch programoch pripraviť 300 absolventov, min. 20 nových školiteľov a trénerov.
DOPLNENIE: plnený každoročne!

Aktivity pre širší región smerujúce k zvyšovaniu a podpore povedomia o IKT –> poskytnúť školám do r. 2020 min 300 kusov vybavenia pre digitálnu podporu vzdelávania a rozvoj IKT zručností,