DEUS

Úlohou DEUS-u je podporovať digitalizáciu samospráv, skvalitňovať elektronické služby a tým prispievať k vyššej kvalite života občanov. Zároveň zvyšovať digitálne zručnosti a vedomosti zamestnancov a vrcholových predstaviteľov obcí a miest. DEUS tieto služby zabezpečuje prostredníctvom svojich produktov, medzi ktorými má dominantné postavenie informačný systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM). 

Po 12-tich rokoch od svojho založenia je DEUS so svojimi viac ako 2 100 zákazníkmi jednoznačným lídrom na poli poskytovateľov informačných systémov pre samosprávu. Jeho služby využíva 74 percent všetkých obcí a miest na Slovensku, v ktorých žije vyše 3,1 milióna obyvateľov. Podľa interných prieskumov dosahuje zákaznícka spokojnosť vysoké hodnoty vo všeobecnosti cez 95 percent, v súvislosti so službami CallCentra dokonca viac ako 98 percent.

Top produktom je spomínaný informačný systém DCOM s ktorým v samospráve pracuje 13 tis. úradníkov a ktorý ponúka najkomplexnejší balík takmer 140 elektronických služieb pre občanov.

https://www.zdruzeniedeus.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined