DEUS

Primárnou úlohou DEUS-u je pomáhať samospráve v elektronizácii a automatizácii svojich služieb, a sprostredkovávať integrácie na štátne registre tak, aby mohla fungovať efektívne a v súlade s legislatívou. 

https://www.zdruzeniedeus.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined