AFCEA Slovensko

AFCEA Slovakia je neziskové združenie pre subjekty zaoberajúce sa problematikou informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, riadiacich a komunikačných systémov pre ich použitie v štátnej správe, s dôrazom na ozbrojené zložky. Jej hlavným poslaním je vytvárať nezávislé etické prostredie zamerané na rozvoj pracovných kontaktov a vzdelávacích príležitostí.

Pravidelne organizuje odborné konferencie a semináre zamerané na zdieľanie najnovších informácií a riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií, kybernetickej bezpečnosti a krízového manažmentu. Vytvára tak priestor pre armádu, ozbrojené zložky, štátnu správu, firmy a akademickú sféru pre spoluprácu pri hľadaní optimálnych riešení na zosúladenie možností informačných a komunikačných technológií so strategickými požiadavkami z praxe.

https://slovak.afceachapters.org/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined