Adresa

Štefánikova 886/23

81105 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Kontakt

Miroslav Brvnišťan
prezident asociácie

E:   president@afcea.sk

W: http://slovak.afceachapters.org

Záväzky:

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti: AFCEA Slovakia si dáva záväzok každoročne organizovať Stredoškolský súťaž v kybernetickej bezpečnosti (kybersutaz.sk). Je to projekt, ktorý má ambíciu byť súčasťou európskeho projektu (https://europeancybersecuritychallenge.eu/) s nasledovnou a víziou a cieľmi:


Zvyšovať povedomie mladej generácie a tým i slovenskej populácie o rizikách a hrozbách kybernetického sveta a zábavnou formou prispieť k zapojeniu stredoškolských študentov do tohto procesu. Identifikovať mladé talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožniť im ich ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov a spolupráce so špičkovými expertmi a pracoviskami v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany.

Poskytnúť informačnú podporu stredoškolským pedagógom a metodikom prevencie v tejto dynamicky sa meniacej oblasti života: Overiť, prípadne doplniť znalosti súvisiacich s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Overiť znalosti stredoškolských študentov jednotlivých stredných škôl a porovnať ich so znalosťami študentov iných stredných škôl rovnakej kategórie alebo zamerania