APIS spol. s r.o.

1. decembra 2021

Adresa

Kontakt

Martin Štubian
Riaditeľ

E:    mstubian@apis.sk

Záväzky:

Popularizačné prezentácie s akcentom na IKT pre žiakov a učiteľov na regionálnych školách v BB a kraji: Realizovať prezentácie s praktickými ukážkami úspešných projektov našej firmy, s poukázaním na perspektívne IKT oblasti so šancou získať atraktívne a dobre platené miesta (cloud computing, open source platformy, počítačové videnie, UI, big data)

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať