Adresa

Kontakt

Martin Štubian
Riaditeľ

E:    mstubian@apis.sk

Záväzky:

Popularizačné prezentácie s akcentom na IKT pre žiakov a učiteľov na regionálnych školách v BB a kraji: Realizovať prezentácie s praktickými ukážkami úspešných projektov našej firmy, s poukázaním na perspektívne IKT oblasti so šancou získať atraktívne a dobre platené miesta (cloud computing, open source platformy, počítačové videnie, UI, big data)