Adresa

Gondova 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Klaudius Šilhár
Prezident

E:   prezident@aivd.sk

W: https://aivd.sk

Záväzky a stav plnenia:

Popularizácia získavania digitálnych zručnosti a kompetencii v oblasti IT: minimálne 5 bezplatných podujatí pre širokú verejnosť v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2018 / Lifelong Learning Week in Slovakia 2018 (www.tcu.sk) 26.11.-2.12.2018.

Splnený.

Popularizácia získavania digitálnych zrucnosti a kompetencii v oblasti IT: mediálna s organizačná podpora národného IT fitness testu pre cieľovú skupinu dospelej populácie v rámci Týždňa celoživotného učenia 2018.

Splnený.