Členov digitálnej koalície

Spustených projektov

Projektov v príprave

Otvorených výziev

// Aktuality

TLAČOVÁ SPRÁVA (Bratislava, 21. máj 2024)                                                                                                                                                                                       Kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia sú vedecké oblasti, ktoré sú väčšine ľudí málo známe. Vďaka podujatiu Vedec roka SR, ktoré má za cieľ  profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie...
Digitálna koalícia a projekt Cesty budúcností spoločne predstavili žiakom svet digitalizácie. (Prešov, 24. apríl 2024) Digitálna koalícia, v spolupráci s firmami Datart v Prešove a ncodic v Košiciach, podporila projekt Cesty budúcností na Základnej škole v obci Bajerov, ktorý je zameraný na...
Na podujatí, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. mája od 13:00 v priestoroch MONSTERS cafe and bar v Bratislave ( Rusovská cesta 54, 851 01 Petržalka ), sa bude diskutovať o postavení žien nielen v IT, o skúsenostiach zo zahraničia a predstavíme Vám inšpiratívne príbehy úspešných...

// Projekty

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Zvyšovanie dostupnosti digitálnych zariadení smerom k cieľovým skupinám žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora samostatnejšieho prístupu  k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Vrcholoví manažéri na Slovensku stále prevažne pristupujú k implementácií digitálnej transformácie odmietavo, čím sa brzdí tempo digitalizácie a realizácie transformačných zmien. Digitálna transformácia zároveň úzko súvisí so zelenou transformáciou, pretože moderné digitálne technológie a inovácie majú potenciál viesť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu.