Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

10. januára 2022

Adresa

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Tomáš Jucha
riaditeľ odboru Sekcia digitálnej agendy

Etomas.jucha@vicepremier.gov.sk

Whttps://www.mirri.gov.sk/

Fhttps://www.facebook.com/MIRRISR

Záväzky

Vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR

Koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

Potenciál pre podporu pre malé projekty firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví

Podpora sekretariátu Digitálnej koalície

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať