Adresa

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Tomáš Jucha
riaditeľ odboru Sekcia digitálnej agendy

Etomas.jucha@vicepremier.gov.sk

Whttps://www.mirri.gov.sk/

Fhttps://www.facebook.com/MIRRISR

Záväzky

Vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR

Koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

Potenciál pre podporu pre malé projekty firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví

Podpora sekretariátu Digitálnej koalície