Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky riadi, koordinuje a dohliada na využívanie financií z fondov EÚ, zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a podporuje činnosť okresných rozvojových centier.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

https://www.mirri.gov.sk/

Súvisiace aktivity

IT v kurze otvára dvere pre všetkých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti IT. Ponúkame vzdelávacie programy, ktoré sú vytvorené tak, aby reflektovali na aktuálne potreby IT spoločností. Päťmesačné vzdelávacie programy reálne pripravia absolventov na juniorskú IT pozíciu. Po ukončení programu majú najlepší absolventi príležitosť absolvovať pracovnú stáž či dostať pracovnú ponuku od niektorého […]

...

Vďaka národnému projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorý pred niekoľkými mesiacmi spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. V záujme doručenia pomoci čo najväčšiemu počtu žiakov preto DK […]

...

Až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Ku dnešnému dňu oň už požiadalo viac ako 90-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) preto predlžujú termín na […]

...

O príspevok na nákup nového počítača, notebooku či tabletu môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Podmienkou je registrácia na webstránke www.digitalnyziak.sk. Na príspevok majú nárok všetci prváci stredných škôl v aktuálnom školskom roku 2022/2023. Pomoc v rámci projektu #DigitalnyZiak je určená aj žiakom z akéhokoľvek ročníka, ktorí pochádzajú z domácnosti v […]

...

O digitálny príspevok na nákup nového notebooku, tabletu alebo all-in-one počítača je medzi žiakmi základných a stredných škôl obrovský záujem. Už tento mesiac bude môcť v rámci projektu Digitálny žiak využiť príspevok 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia až 20 000 žiakov. Spoločný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Digitálnej koalície sa tak posúva […]

...

Viac ako 30-tisíc žiakov a ich rodičov už požiadalo o príspevok na nákup novej digitálnej techniky určenej na vzdelávanie. Najväčší dopyt je zatiaľ medzi prvákmi na stredných školách – počas niekoľkých týždňoch oň požiadalo takmer 20-tisíc. Nárok na 350 eurový príspevok majú aj všetci žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, v hmotnej núdzi […]

...

Viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového notebooku či tabletu. Projekt Digitálny žiak už po prvom mesiaci od spustenia hlási veľký úspech – o príspevok požiadalo už viac ako 30-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) zároveň reagujú na […]

...

Prinášame najčastejšie otázky a odpovede o projekte Digitálny žiak. Digitálna koalícia spolu s ministerstvom pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) spustila novú schému pomoci s názvom Digitálny žiak. Tá spočíva v poskytovaní finančnej dotácie na nákup výpočtovej techniky pre viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu […]

...

Pomáhame rodinám a podporujeme prístup detí k modernému vzdelávaniu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej spúšťa novú schému podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi. Vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Spoločný projekt MIRRI SR a Digitálnej koalície je určený […]

...

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined