Digitálny žiak: predlžujeme termín na registráciu! Príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu žiaci získať aj počas letných prázdnin

26. júna 2023

Až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Ku dnešnému dňu oň už požiadalo viac ako 90-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) preto predlžujú termín na registráciu. Žiaci a ich zákonní zástupcovia tak budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin.

Projekt Digitálny žiak predstavuje adresnú pomoc pre tisíce rodín so školopovinnými deťmi. Príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia totiž môže v aktuálnom školskom roku získať až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Primárne ide o štyri skupiny žiakov, a to žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiakov, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Primárnym cieľom projektu je totiž zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Záujem o získanie príspevku je veľký. „V systémoch aktuálne evidujeme viac ako 90-tisíc registrácií žiakov zo všetkých cieľových skupín. Viac ako 10-tisíc žiakov už pritom má svoje nové digitálne zariadenie doma, čo je ďalšia skvelá správa,“ konštatuje po štyroch mesiacoch od spustenia projektu Digitálny žiak predseda DK, Mário Lelovský. Ešte stále však pomoc nie je vyčerpaná úplne. Práve z tohto dôvodu sa DK spoločne s MIRRI SR rozhodli žiakom a ich zákonným zástupcom predĺžiť termín na registráciu. „Jasne vidíme, že nových registrácií denne pribúda čoraz viac. Našim cieľom je doručiť pomoc čo najväčšiemu počtu žiakov. Z tohto dôvodu predlžujeme možnosť registrácie – skupina žiakov prvých ročníkov stredných škôl môže o príspevok požiadať do 31. 08 2023, pre všetky ostatné oprávnené skupiny žiakov je termín do 30. 09. 2023,“ dopĺňa Lelovský.

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky tak môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať aj počas leta. Podmienkou jeho získania je vyplnenie jednoduchého registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. „To, že po štyroch mesiacoch máme už viac ako 90-tisíc zaregistrovaných žiakov svedčí o tom, že rodiny i samotní žiaci vnímajú tento nástroj pomoci ako zmysluplný a adresný. Aj napriek tomu, že ide na Slovensku o pilotný projekt, celý proces, od registrácie až po získanie zariadenia v predajniach, prebieha bezproblémovo. Predĺženie termínu na registráciu poskytuje príležitosť aj pre tých, ktorí možno doposiaľ váhali a verím, že aj vďaka nemu budeme mať na Slovensku čoskoro tisíce digitálnych žiakov, ktorí sa budú môcť vzdelávať ešte efektívnejšie,“ dopĺňa projektový manažér DK, Pavol Šedo.

DK a MIRRI aj naďalej aktívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, jednotlivými základnými a strednými školami či s komunitnými centrami. „Spoločným cieľom je poskytnúť dostatok informácií a pomoc so samotným procesom registrácie všetkým, ktorí to potrebujú. Okrem fyzickej podpory v jednotlivých regiónoch sa žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu stále obrátiť aj na pracovníkov nášho callcentra,“ uzatvára Šedo. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať