Iniciatívy

Na tomto mieste nájdete prehľad zaujímavých iniciatív a projektov, ktoré aktívne prispievajú k efektívnej digitálnej transformácii spoločnosti.

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Keďže potreby zručností sa v Európe rýchlo vyvíjajú, sektor vysokoškolského vzdelávania sa musí prispôsobiť, keďže má jedinečnú pozíciu, ktorá Európe pomáha stať sa digitálnejšou a inkluzívnejšou. Z tohto dôvodu Európska únia spustila v tomto smere dve iniciatívy: Európska stratégia pre univerzity a návrh Komisie na odporúčanie Rady o budovaní mostov pre účinnú európsku spoluprácu v oblasti […]

...

DigComp poskytuje spoločný rámec na pomoc európskym občanom a pracovnej sile pri sebahodnotení ich zručností, stanovovaní cieľov vzdelávania, identifikácii možností odbornej prípravy a dosahovaní väčšieho počtu lepších kariérnych príležitostí. Rámec digitálnych kompetencií inšpiroval viac ako 20 nástrojov v rôznych členských štátoch EÚ naprieč cieľovými skupinami spoločnosti. DigComp 2.0 vymedzuje kľúčové digitálne kompetencie v 5 oblastiach:  […]

...

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie AISlovakIA (pôvodne Slovak.AI) bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky […]

...

Digitálny príspevok pre žiakov SR Slovensko aktuálne čelí výzve, akým spôsobom efektívne pripraviť študentov na výkon povolaní, ktoré ešte dnes neexistujú. Prognózy odborníkov hovoria jasne – až šesťdesiatpäť percent dnešných žiakov základných škôl raz obsadí pracovné pozície, ktoré vytvorí Priemysel 4.0. Podľa OECD pritom budú školy zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave detí na budúci trh […]

...

Dňa 1.2.2022 bola prijatá Národná digitálna stratégia „Harnessing Digital –The Digital Ireland Framework“ (ďalej len „stratégia“), ktorá umožní postupnú digitalizáciu na všetkých úrovniach írskej spoločnosti, od nadnárodných spoločností až po bežné domácnosti. Ambicióznym cieľom Írska je dosiahnuť konektivitu internetovej siete pre všetkých občanov do roku 2028 a pokrytie územia 5G sieťou do roku 2030, ako […]

...

Zobrazuje sa 13-17 z 17 výsledkov