Iniciatívy

Na tomto mieste nájdete prehľad zaujímavých iniciatív a projektov, ktoré aktívne prispievajú k efektívnej digitálnej transformácii spoločnosti.

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Keďže potreby zručností sa v Európe rýchlo vyvíjajú, sektor vysokoškolského vzdelávania sa musí prispôsobiť, keďže má jedinečnú pozíciu, ktorá Európe pomáha stať sa digitálnejšou a inkluzívnejšou. Z tohto dôvodu Európska únia spustila v tomto smere dve iniciatívy: Európska stratégia pre univerzity...
DigComp poskytuje spoločný rámec na pomoc európskym občanom a pracovnej sile pri sebahodnotení ich zručností, stanovovaní cieľov vzdelávania, identifikácii možností odbornej prípravy a dosahovaní väčšieho počtu lepších kariérnych príležitostí. Rámec digitálnych kompetencií inšpiroval viac ako 20 nástrojov v rôznych členských...
Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie AISlovakIA (pôvodne Slovak.AI) bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo...
Digitálny príspevok pre žiakov SR Slovensko aktuálne čelí výzve, akým spôsobom efektívne pripraviť študentov na výkon povolaní, ktoré ešte dnes neexistujú. Prognózy odborníkov hovoria jasne – až šesťdesiatpäť percent dnešných žiakov základných škôl raz obsadí pracovné pozície, ktoré vytvorí Priemysel...
Dňa 1.2.2022 bola prijatá Národná digitálna stratégia „Harnessing Digital –The Digital Ireland Framework“ (ďalej len „stratégia“), ktorá umožní postupnú digitalizáciu na všetkých úrovniach írskej spoločnosti, od nadnárodných spoločností až po bežné domácnosti. Ambicióznym cieľom Írska je dosiahnuť konektivitu internetovej siete...

Zobrazuje sa 13-17 z 17 výsledkov