Národná digitálna stratégia Írska

11. februára 2022

Dňa 1.2.2022 bola prijatá Národná digitálna stratégia „Harnessing Digital –The Digital Ireland Framework“ (ďalej len „stratégia“), ktorá umožní postupnú digitalizáciu na všetkých úrovniach írskej spoločnosti, od nadnárodných spoločností až po bežné domácnosti. Ambicióznym cieľom Írska je dosiahnuť konektivitu internetovej siete pre všetkých občanov do roku 2028 a pokrytie územia 5G sieťou do roku 2030, ako aj zabezpečenie až 90 % všetkých služieb prostredníctvom online do roku 2030. Následné prijatie zákona o online bezpečnosti a regulácii médií umožnínapomôcť k ochrane pred kybernetickými útokmi.

Hlavným účelom stratégie je presadenie Írska ako svetového lídra v globálnych digitálnych technológiách s dôrazom na inkluzívnosť, ochranu a bezpečnosť. Hlavnou výhodou IE je to, že je európskym sídlom väčšiny globálnych technologických spoločností (napr. Google, Facebook, Linkedin, Paypal, Microsoft, Twitter, eBay, Indeed, Airbnb).Stratégia je založená na štyroch základných pilieroch v zmysle Digitálneho kompasu EÚ (digitálnej transformácii podnikania, digitálnej infraštruktúry, digitálnej zručností a digitalizácie verejných služieb).

Stratégia má zabezpečiť flexibilnejšiu prácu na diaľku, napomôcť k vytváraniu nových pracovných príležitostí, umožniť prístup na nové trhy, ako aj vytvoriť prístup k efektívnejším a dostupnejším verejným službám. Írska vláda má implementáciou stratégie vytvoriť podmienky na:

-sprístupnenie konektivity pre občanov, a to aj prostredníctvom národného širokopásmového plánu, diaľkových pracovných uzlov a širokopásmových pripojovacích bodov s cieľom zabezpečiť, aby všetky írske domácnosti a firmy boli pokryté gigabitovou sieťou najneskôr do roku 2028 a všetky obývané oblasti pokryli 5G sieťou najneskôr do roku 2030;

-poskytovanie digitálnych zručností pre všetkých – od základného až po vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie s cieľom zvýšiť podiel dospelých s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami na úroveň 80 % do roku 2030;

-zabezpečenie širokého prístupu a využívania inkluzívnych digitálnych verejných služieb s cieľom, aby sa 90 % služieb využívalo online do roku 2030;

-pomáhanie min. 90 % malým astredným podnikomvyužívať možnosti grantov do roku 2030 adosiahnutie 75 % rozšíreniav oblasti cloudu;

-investovanie do kybernetickej bezpečnosti na ochranu írskych občanov a podnikov vrátane zvýšených zdrojov pre Národné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Írska stratégia je v súlade s prioritami EÚ v oblastidigitálnej agendy a národnými prioritami v rámci írskeho plánu hospodárskej obnovy, ako aj národnýmplánomobnovy a odolnosti Írska. Zároveň dopĺňa ciele zamerané na dosiahnutie klimatických cieľov Írska.

Stratégia na stiahnutie – https://assets.gov.ie/214584/fa3161da-aa9d-4b11-b160-9cac3a6f6148.pdf

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Kybernetická bezpečnosť
 • Digitálne zručnosti
 • WiFi
 • 5G


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Pokročilý
 • Stredné
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Írsko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať