Kurzy

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ bol zavedený v rámci Európskej únie a má za cieľ pomôcť ľuďom zlepšiť svoje zručnosti a odbornosť, aby boli konkurencieschopnejší na trhu práce. Projekt je určený pre nezamestnaných, ľudí hľadajúcich zamestnanie, ale aj pre...
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD v SR) má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním asociácie je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy,...
V rámci projektu financovaného U.S. Department of State Office spúšťame ročný kurz s názvom „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ pre študentov a študentky Fakulty mikroelektroniky a informatiky na Technickej univerzity v Moldavsku (TUM). 1.novembra sme spustili jeho prvú časť – kurz zameraný...

Zobrazuje sa 49-51 z 51 výsledkov