Kurzy

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

V rámci projektu financovaného U.S. Department of State Office spúšťame ročný kurz s názvom „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ pre študentov a študentky Fakulty mikroelektroniky a informatiky na Technickej univerzity v Moldavsku (TUM). 1.novembra sme spustili jeho prvú časť – kurz zameraný na rozvoj mäkkých techník. Z praxe vyplýva, že čerstvým absolventom a absolventkám vstupujúcim na pracovný […]

...

Zobrazuje sa 49-49 z 49 výsledkov