Kurzy Asociácia vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

29. októbra 2021

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD v SR) má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním asociácie je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD v SR) má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním asociácie je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.

Medzi hlavné aktivity asociácie patria najmä aktivity zameraná na podporu vzdelávania dospelých (workshopy, odborné semináre a konferencie) na Slovensku s cieľom výmeny a šírenia odborných informácií a skúseností. Ďalej je to reprezentácia záujmov členov v národných a medzinárodných združeniach. AIVD v SR je v súčasnosti aktívnym členom European Association for the Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).  Medzi ďalšie činnosti AIVD v SR patrí podpora pri riešení koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. 

Viac na stránke: https://epale.ec.europa.eu/en/node/161541

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní


Typology of training opportunities

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie odbornej prípravy

Do jedného roka


Is this course free

No


Is the certificate/credential free

No


Typ záznamu o výcviku

Jediná ponuka


Training Start date


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané prihlasovacie údaje

Vzdelávacia aktivita


Self-paced course

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať