Čo prináša Akadémia kybernetickej bezpečnosti?

30. augusta 2021

V rámci projektu financovaného U.S. Department of State Office spúšťame ročný kurz s názvom „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ pre študentov a študentky Fakulty mikroelektroniky a informatiky na Technickej univerzity v Moldavsku (TUM). 1.novembra sme spustili jeho prvú časť – kurz zameraný na rozvoj mäkkých techník.

Z praxe vyplýva, že čerstvým absolventom a absolventkám vstupujúcim na pracovný trh často chýbajú mäkké techniky, ktoré sú pre ich zamestnateľnosť veľmi potrebné. A preto sme sa rozhodli venovať prvú časť Akadémie kybernetickej bezpečnosti práve týmto technikám a tak posilniť ich vstup do pracovného prostredia.

Kurz pokrýva témy ako komunikácia, flexibilita, prezentačné schopnosti, kritické myslenie, tímová práca, riešenie konfliktov, líderstvo, time manažment a iné. Okrem toho zahŕňa aj témy rodovej rovnosti, diverzitu a inkluzívne prostredie na pracovisku.

„Hlavným dôvodom, prečo som sa prihlásil na tento kurz, je záujem napredovať a naučiť sa niečo nové od špecialistov v danej oblasti. Mojou najväčšou výzvou je tímová práca, pretože vždy pracujem individuálne a ťažšie sa mi dôveruje svojim spolupracovníkom. Dúfam, že sa mi podarí prekonať tento strach a stane sa zo mňa tímový hráč s efektívnejšou komunikáciou,“ vysvetľuje Dumitru Nirca, jeden zo študentov Akadémie kybernetickej bezpečnosti.

V letnom semestri sa v Akadémii zameriame na rozvoj tvrdých zručností, čím pokryjeme širokú škálu zručností potrebných pre vstup čerstvých absolventov na pracovný trh.

V rámci Akadémie tiež poskytneme pilotný kurz s názvom „Ženy v kybernetickej bezpečnosti“ pre minimálne 30 študentiek.

Akadémia kybernetickej bezpečnosti prebieha v spolupráci s našimi partnermi TUM, ESET a TEKEDU.

Viac na https://www.migrationagency.eu/clanky/%C4%8Co-prin%C3%A1%C5%A1a-Akad%C3%A9mia-kybernetickej-bezpe%C4%8Dnosti%3F

EMA

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

  • Zmiešané


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať