Európska migračná agentúra

Development and Mobility Agency pri svojej práci vychádza z premisy, že Slovensko potrebuje správne riadenú migráciu a na tento účel vyvíja aktivity na podporu účinných a zodpovedných politík riadenia pracovnej mobility.

https://www.migrationagency.eu

Súvisiace aktivity

Program pracovnej mobility pre mladých IKT odborníkov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom s názvom Digitálne talenty (DIGI TALENTS) umožňuje účastníkom získať nové zručnosti v TOP IKT firmách na Slovensku a pomáha tiež riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Hlavným cieľom...

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Ukrajina


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined