Kurzy

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Skillmea vznikla pôvodne ako projekt Learn2code na konci roka 2012 s cieľom vzdelávať ľudí v oblasti digitálnych zručností. V tej dobe bola na trhu kríza a viac ako štvrtina mladých ľudí do 29 rokov bola nezamestnaná. Z bootcampov, ktoré mali...

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie prebieha podľa aktuálnej pandemickej situácie a po dohode s akreditovaným testovacím centrom. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti...

Počítačová Akadémia IT STEP je líder v oblasti IT vzdelávania už od roku 1999. Naša akadémia je najväčšie medzinárodné vzdelávacie stredisko, ktoré sa zameriava na IT výučbu dospelých i detí. V priebehu výučby sa zameriavame predovšetkým na praktické zručnosti. Náš...

IT Akademia je vzdelávací portál zameraný na digitálnu transformáciu v oblasti vzdelávania. Jeho cieľom je poskytnúť vzdelanie a podporu učiteľom, školám a riaditeľom, aby boli pripravení na výzvy digitálneho veku. Jedným z hlavných programov IT Akadémie sú vzdelávacie aktivity pre...

IT Akadémia ponúka vzdelávanie pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov, ktorého cieľom je pomôcť týmto zodpovedným osobám v organizáciách lepšie pochopiť a využiť digitálne technológie. Vzdelávacie programy, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sú zamerané na základy digitálneho marketingu a základy...

Projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ bol zavedený v rámci Európskej únie a má za cieľ pomôcť ľuďom zlepšiť svoje zručnosti a odbornosť, aby boli konkurencieschopnejší na trhu práce. Projekt je určený pre nezamestnaných, ľudí hľadajúcich zamestnanie, ale aj pre...

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD v SR) má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním asociácie je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy,...

V rámci projektu financovaného U.S. Department of State Office spúšťame ročný kurz s názvom „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ pre študentov a študentky Fakulty mikroelektroniky a informatiky na Technickej univerzity v Moldavsku (TUM). 1.novembra sme spustili jeho prvú časť – kurz zameraný...

Zobrazuje sa 37-44 z 44 výsledkov