Kurzy

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Coursedot je bulharská súkromná spoločnosť ponúkajúca služby odbornej prípravy pre podniky, ktorá pozostáva zo siete viac ako 3000 externých inštruktorov v oblasti informačných technológií (IT), ktorí pôsobia v centre inštruktorov Coursedot, ako aj z partnerskej siete viac ako 400 poskytovateľov...

Program odbornej prípravy DELSA je súborom 10 kurzov zameraných na témy, ktoré sú kľúčové pre digitálnu gramotnosť. Cieľom online programu je vybaviť dospelých nižšími digitálnymi zručnosťami a zamestnancami a uchádzačmi o zamestnanie zaostávať za digitálnymi inovačnými procesmi, rozvíjať digitálnu kompetenciu...

CYBERWISER.eu Basic je prechodný kurz, ktorý ponúka CYBERWISER.eu a ktorý sa zameriava na tých, ktorí do určitej miery chápu základné koncepcie kybernetickej bezpečnosti. Kurz je určený najmä pre ľudí pracujúcich v malých a stredných podnikoch (MSP), výskumných centrách, organizáciách verejného...

Prehľad Inovácie v digitálnom priemysle spôsobili revolúciu v modernom svete so schopnosťou generovať a spracúvať údaje, komunikovať na celom svete a zvyšovať produktivitu, ekologická udržateľnosť však zostáva pretrvávajúcou výzvou. Digitálny priemysel prevažná väčšina prehliadol environmentálne otázky, ktoré vyvolalo a ktoré...

S nárastom a pokrokom internetu vecí sa naše prostredie čoraz viac obohacuje digitálnymi zariadeniami, ktoré sa priťahujú do nášho fyzického priestoru a objektov. Súčasné trendy a prognózy naznačujú, že do roku 2030 sa celosvetovo bude používať približne 50 miliárd zariadení...

S vzostupom odvetvia elektronického zdravotníctva vznikajú nové potreby odbornej prípravy pre priemysel aj akademický sektor, keďže je potrebné rozvíjať kompetencie na riešenie technologických výziev a výziev v oblasti dizajnu. Cieľom tohto programu je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o technologickom potenciáli...

Digitálne technológie majú výrazný vplyv na zdravie jednotlivcov a celkový blahobyt spoločnosti a budú sa aj naďalej vyvíjať. Na dosiahnutie lepšej personalizácie, prevencie a zlepšenia celkovej starostlivosti o pacientov sú potrebné nové digitálne riešenia a služby. Tento program sa zameriava...

Máte záujem o používanie hier ako vyučovacieho nástroja? Pozrite sa len na MOOC „Games in Schools“ z Európskej školskej akadémie. Registrácia je otvorená a MOOC sa začne 17. apríla 2023. MOOC poskytne pohľad na učenie sa prostredníctvom hier, hracie učenie,...

O tomto portáli Tento program digitálnej letnej školy EIT prenikne do hospodárskeho a finančného rozmeru v rámci metaverzie (MV). Tento kurz je určený pre začiatočníkov, ako aj pre tých, ktorí študujú počítačovú vedu, psychológiu alebo skúsenosti používateľov (UX), pretože sa...

Programovanie základných prvkov v Pythone je kurz, ktorý ponúka akadémia Cisco Networking Academy v spolupráci s inštitútom OpenEDG Python s cieľom vyučovať študentov o základoch programovania v Pythone. Kurz je určený pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností s programovaním a jeho...

Program Cieľom tohto programu je preskúmať, ako možno v rámci existujúcich prístupov k riadeniu zaviesť prelomové IT technológie pre informačné služby, služby mobility a bezpečnostné služby v mestách a organizáciách, ktoré pracujú s mestami. Organizácie čoraz častejšie čelia výzvam súvisiacim...

Projekt pod záštitou EMA v spolupráci s Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy EÚ vytvorením dobre riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre obe zúčastnené krajiny, Moldavsko a...

Zobrazuje sa 13-24 z 44 výsledkov