Program Digitálna letná škola EIT „Kybernetická bezpečnosť, medzi technológiami a podnikaním“

30. apríla 2023

Informácie o programe

Kybernetická bezpečnosť je v digitálnom svete čoraz väčšou oblasťou, pretože je potrebná na ochranu aktív. Rôzne odvetvia ako doprava, energetika, zdravotná starostlivosť a financie sú čoraz viac závislé od digitálnych technológií, pokiaľ ide o ich hlavné obchodné činnosti. Cieľom tohto programu je rozšíriť ich znalosti o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom výziev, seminárov a prednášok, ktoré poskytujú odborníci na kybernetickú bezpečnosť. Cieľom tohto týždenného programu je riešiť rôzne témy v oblasti kybernetickej bezpečnosti z technického aj obchodného hľadiska a uskutoční sa na gréckom ostrove Lesbos.

Učebné osnovy

V priebehu tohto programu môžu účastníci očakávať, že sa dozvedia o týchto témach:

 • Úvod k otázkam a výzvam v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Úvod k bezpečnosti siete
 • Úvod k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov
 • Ľudské aspekty bezpečnosti a súkromia
 • Etické otázky pri navrhovaní a vývoji bezpečných IS zohľadňujúcich súkromie
 • Autentifikačné a autorizačné techniky v moderných IT prostrediach
 • Riadenie kontinuity prevádzky
 • Otázky týkajúce sa bezpečnosti kritickej infraštruktúry
 • Systémy a programy na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti
 • Riadenie rizík
 • Právne a organizačné výzvy v modernom priemysle
 • Ochrana údajov na cloude
 • Nástroje na posúdenie vplyvu na súkromie pre podniky
 • Úloha zodpovednej osoby v ére všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • Súkromie a kryptografia
 • Súkromie v rámci internetu vecí
 • Správa bezpečnostnej identity a prístupu
 • Výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia v ére 5G a 6G
 • Plánovanie digitálnej forenznej analýzy a reakcie na incidenty
 • Bezpečné operačné centrá

Požiadavky

Letná digitálna škola EIT je otvorená pre mladých odborníkov, ako aj bakalárskych, magisterských alebo predčasných doktorandov, ktorí chcú ďalej skúmať kybernetickú bezpečnosť. Cieľom tohto programu je naučiť účastníkov, ako môžu premeniť túto technológiu na podnikanie a pomôcť im byť inovátormi v tejto oblasti.

Žiadosti o tento program sa musia predložiť do 1. júna 2023.

O digitálnej letnej škole EIT

Letná digitálna škola EIT ponúka rôzne programy zamerané na bakalárskych a magisterských študentov, mladých odborníkov a jednotlivcov, ktorí chcú počítať s novými digitálnymi technológiami, naučiť sa premeniť technológie na podnikanie a založiť začínajúce podniky v oblasti špičkových technológií. Všetky vzdelávacie zázemia sú vítané v programoch digitálnych letných škôl EIT.

Digitálne technológie / špecializácia

 • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

 • Grécko


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať