Digitalizácia stavebných MSP – séria webinárov odbornej prípravy

29. apríla 2023

„Digitalizácia MSP v stavebníctve“ je projekt vyvinutý Výkonnou agentúrou pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA) na základe právomocí delegovaných Európskou komisiou.

V rámci projektu sa začal ambiciózny program odbornej prípravy s cieľom zlepšiť úroveň digitalizácie MSP v stavebníctve zvyšovaním ich informovanosti a know-how. 

Program odborných webinárov

Program pozostáva zo šiestich vzdelávacích webinárov, ktoré budú mať viacero školení, aby sa na ňom mohol zúčastniť veľký počet účastníkov. Témy odbornej prípravy sú:

 1. Prečo potrebujete stratégiu digitálnej transformácie?
 2. Ako odstrániť kultúrne prekážky digitalizácie
 3. Ako začať integrovať digitálne technológie
 4. Zavedenie digitálnych technológií podporujúcich dizajn a inžinierstvo
 5. Zavedenie digitálnych technológií na podporu stavebníctva a renovácie
 6. Zavedenie digitálnych technológií na podporu prevádzky a údržby

Pozrite si celý program, kde nájdete podrobnosti o každom webinári a kalendár, aby ste sa oboznámili s harmonogramom zasadnutí.

Všetky vzdelávacie webináre sa konajú online a trvajú 90 až 120 minút. Na účasť na webinároch odbornej prípravy nie sú potrebné žiadne prípravné alebo už existujúce znalosti.

Digitálne technológie / špecializácia

 • Internet vecí
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Svetlo na čiastočný úväzok


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať