Kybernetická bezpečnosť pre odbornú prípravu mikropodnikov, malých a stredných podnikov

29. apríla 2023

Odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre mikropodniky, malé a stredné podniky (Cyber MSME) sa ponúka ako súčasť projektu Erasmus+, ktorý podporuje spoluprácu v oblasti inovácií a výmenu osvedčených postupov. Odbornú prípravu v oblasti kybernetického MSME ponúka konzorcium zložené z Customised Training Solutions, CASE – Centre for Social and Economic Research, Internet Web Solutions, Gentlab, IDP European Consultants a IHF.

Odborná príprava mikropodnikov, malých a stredných podnikov v kybernetickej oblasti je rozdelená na tri vzdelávacie dráhy: začiatočník, stredný a pokročilý. Keďže ide o samostatný vzdelávací program, vzdelávajúce sa osoby si môžu slobodne navrhnúť svoju cestu na základe svojich osobných záujmov. V závislosti od kurzov, ktoré budú nasledovať, dosiahnu rôznu úroveň zručností a znalostí, ktorá im umožní začať kariéru v odvetví kybernetickej bezpečnosti. 

Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať