Pripravili sme preklady viacerých strategických dokumentov. Pozrite si ich na našom webe!

31. augusta 2023

Pripravili sme niekoľko slovensko-anglických prekladov rôznych strategických dokumentov týkajúcich sa digitálnych zručností nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Dôvodom bola ambícia sprístupniť tieto dokumenty širšej verejnosti. Jednotlivé strategické dokumenty tak čitateľa oboznámia s plánovanými cieľmi a víziami kompetencií v kategórii digitálnych zručností.

Všetky preklady nájdete na webovej stránke Digitálnej koalície. Pre lepší prehľad vám však prinášame aj kompletný zoznam nižšie.

Z anglického jazyka do slovenského jazyka sme preložili tieto dokumenty:

Zo slovenského jazyka do anglického jazyka sme preložili tieto dokumenty:

Taktiež sme pripravili o Digitálnej koalícii snapshot a možnosti financovania, ktoré sme zverejnili na hlavnej platforme Digital Skills & Jobs.

Na webe hlavnej pratformy Digital Skills & Jobs sme tiež zverejnili aj ďalšie stratégie, ktoré sa týkajú oblasti digitálnych zručností v Slovenskej republike, konkrétne:

Aj naďalej však pracujeme na tom, aby sme na webovú stránku Digitálnej koalície prinášali stále aktuálne informácie a strategické dokumenty z oblasti digitálnych zručností.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať