Pozrite si Národnú stratégiu digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026. Teraz už aj v anglickom jazyku!

Digitálna koalícia - Národná stratégia a Akčný plán

9. augusta 2023

Potrebnosť týchto dokumentov dokazuje aj intenzívne nasadzovanie digitálnych prvkov a systémov takmer vo všetkých oblastiach ekonomiky, priemyslu a spoločnosti. Týmto vzniká tlak na rozšírenie základných gramotností pracovnej sily o nové digitálne zručnosti a kompetencie. Netýka sa to však iba súčasnej, ale aj budúcej pracovnej sily. Digitalizácia ovplyvňuje životy všetkých obyvateľov bez rozdielu veku, pohlavia, či geografickej polohy. Znalosť digitálnych zručností na primeranej úrovni predstavuje nevyhnutný predpoklad na uplatniteľnosť jednotlivca na neustále meniacom sa trhu práce. Bez príslušnej znalosti digitálnych zručností budú v blízkej budúcnosti možnosti jednotlivca najmä zamestnať sa, elektronicky komunikovať výrazne obmedzené. Preto pri nadobúdaní týchto znalostí a zručností je nevyhnutná aktívna podpora nielen zo strany štátu, ale aj ostatných zástupcov firiem a organizácií s cieľom budovať digitálnu gramotnosť a kompetencie širokej, nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Viac o jednotlivých dokumentoch si môžete pozrieť na našom webe:

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky

Akčný plán na roky 2023 – 2026

Nakoľko chceme o Národnej stratégii digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčnom pláne na roky 2023 – 2026 informovať aj zahraničnú verejnosť, rozhodli sme sa tieto dva dôležité dokumenty preložiť do anglického jazyka a ďalej ich šíriť aj za hranice Slovenska. Aj vďaka tomuto kroku má Slovensko možnosť zlepšiť si svoje postavenie a viac informovať ľudí o svojej stratégii na rozvoj digitálnych zručností. Táto prezentácia tiež otvára široké možnosti zahraničných spoluprác, ktoré predstavujú prínos pre našu krajinu. Anglickú verziu dokumentu si môžete pozrieť v PDF.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať