Vzdelávacie aktivity pre všetkých učiteľov

30. septembra 2022

IT Akademia je vzdelávací portál zameraný na digitálnu transformáciu v oblasti vzdelávania. Jeho cieľom je poskytnúť vzdelanie a podporu učiteľom, školám a riaditeľom, aby boli pripravení na výzvy digitálneho veku. Jedným z hlavných programov IT Akadémie sú vzdelávacie aktivity pre učiteľov základných a stredných škôl.

Tieto vzdelávacie aktivity sú zamerané na zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a ich schopnosti využívať moderné technológie a digitálne nástroje v učebni. Programy sa sústreďujú na rozvoj zručností v oblasti digitálnej gramotnosti, online vzdelávania, bezpečnosti na internete a ďalších kľúčových oblastí digitálneho vzdelávania.

Vzdelávacie aktivity sú vedené skúsenými odborníkmi a praktikmi z oblasti digitálneho vzdelávania. Zahrňujú interaktívne prednášky, workshopy, cvičenia a iné aktivity, ktoré pomáhajú učiteľom získavať nové zručnosti a vedomosti. Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby boli prispôsobené potrebám učiteľov, ktorí sa zúčastňujú programu.

Vzdelávacie aktivity sú založené na výskume a najlepších postupoch v oblasti digitálneho vzdelávania. Cieľom je pomôcť učiteľom zlepšiť svoje pedagogické zručnosti a používať moderné technológie, aby mohli lepšie komunikovať s ich študentmi a vytvoriť interaktívne učebné prostredie. To môže viesť k zvýšeniu motivácie študentov a zlepšeniu výsledkov ich vzdelávania.

Vzdelávacie aktivity sú dostupné pre učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Programy sú často organizované v spolupráci s regionálnymi vzdelávacími centrami a inými organizáciami zaoberajúcimi sa digitálnym vzdelávaním. Registrácia je možná online prostredníctvom webovej stránky IT Akadémie a nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

V období od 1.9.2021 vám v rámci národného projektu IT Akadémie ponúkame inovačné vzdelávania a webináre.

Viac informácií k inovačnému vzdelávaniu nájdete na http://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania.

Viac informácií k webinárom nájdete na http://itakademia.sk/webinare.

Aktuálna ponuka vzdelávania sa nachádza na https://registracia.itakademia.sk/activity/aktivita-1-2.

Názov vzdelávaniaTyp vzdelávaniaSpisy
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom proceseInovačné do 31.12.2021
Cloudové riešenia v školskom prostredíwebinár
Databázy – Dáta a ich prezentáciaInovačné do 31.12.2021
Excel pokročilíwebinár
Ine podľa záujmu pedagógov (MS Forms, Lego, TinkerCad….)webinár
Informačná bezpečnosť  – Počítačové systémyInovačné do 31.12.2021
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠInovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť biológia)Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť fyzika)Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť geografia)Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť chémia)Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť informatika)Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť matematika)Inovačné do 31.12.2021
Internet VecíInovačné
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 1+2webinár
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkovwebinár
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenieInovačné do 31.12.2021
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenieInovačné
Objektový prístup k riešeniu problémov – Objektové programovanie a prezentácia dátInovačné do 31.12.2021
Počítačové systémy a siete – Počítačové systémyInovačné do 31.12.2021
Popularizačné prednášky/workshopy/webinárewebinár
Prezentácie a ich použitie na vyučovaníwebinár
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠInovačné
Programovanie mobilných zariadení – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikáciíInovačné do 31.12.2021
Programovanie robotických modelov na ZŠInovačné
Programovanie v jazyku ScratchInovačnéSpis
Programovanie webových stránok – Dáta a ich prezentáciaInovačné do 31.12.2021
Riešenie problémov a programovanie – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikáciíInovačné do 31.12.2021
Skalovanie PC sieti – 96 hod.Inovačné
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobuInovačné do 31.12.2021
Tvorba a prezentácia dát – Objektové programovanie a prezentácia dátInovačné do 31.12.2021
Tvorba prezentácií, pracovných listov a interaktívnych testov s využitím digitálnych technológií pre proces vzdelávaniawebinár
Tvorba testov a uč. podkladov k vyuč. hodine pomocou IKT na ZŠInovačné do 31.12.2021
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKTwebinár
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom proceseInovačné
Uvod do PC sieti – 96 hod.Inovačné
Uvod do PC sieti/ Skalovanie PC sieti – 96 hod.Inovačné
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné do 31.12.2021
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné do 31.12.2021
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné do 31.12.2021
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné do 31.12.2021
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné do 31.12.2021
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Využívanie IKT na 2. stupni ZŠInovačnéSpis
Rozširujúce štúdium informatikyRŠI

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

  • Zmiešané


Trvanie školenia

Viac rokov


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Svetlo na čiastočný úväzok


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať