Rámec digitálnych kompetencií pre občanov – DigComp 2.2

Rámec digitálnych kompetencií pre občanov - DigComp 2.2

21. augusta 2023

Digitálne zručnosti pre prácu a život sú na vrchole Európskej Politickej Agendy. Cieľom stratégie EÚ v oblasti digitálnych zručností a súvisiacich politických iniciatív je posilniť digitálne zručnosti a kompetencie pre digitálnu transformáciu. Európsky Program Zručností z 1. júla 2020 podporuje digitálne zručnosti pre všetkých, a to aj podporou cieľov Akčného Plánu Digitálneho Vzdelávania, ktorého ciele sú i) rozšírenie digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu transformáciu počas ii) podpory rozvoja vysokovýkonného systému digitálneho vzdelávania. V Digitálnom Kompase a Akčnom Pláne Európskeho Piliera Sociálnych Práv sa stanovujú ambiciózne politické ciele dosiahnuť do roku 2030 minimálne 80 % obyvateľstva so základnými digitálnymi zručnosťami a 20 miliónov odborníkov v oblasti IKT.

Digitálna kompetencia je jednou z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Prvýkrát bol definovaný v roku 2006 a po aktualizácii Rady Odporúčania v roku 2018 znie takto:

„Digitálna kompetencia zahŕňa sebavedomé, kritické a zodpovedné využívanie a angažovanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a ich zapojenie do spoločnosti. Zahŕňa to informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou), otázky duševného vlastníctva, riešenie problémov a kritické myslenie (Rada Odporúčania o Kľúčových Kompetenciách pre Celoživotné Vzdelávanie, 22.mája 2018, ST 9009 2018 INIT).

Rámec Digitálnych Kompetencií pre Občanov, známy aj ako DigComp, poskytuje spoločný jazyk na identifikáciu a opis kľúčových oblastí digitálnej kompetencie. Je to celoeurópsky nástroj na zlepšenie digitálnej kompetencie občanov, na pomoc tvorcom politík vytvoriť politiky ktoré podporujú budovanie digitálnych kompetencií, a plánovanie vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť digitálnu kompetenciu konkrétnych cieľových skupín.

Táto správa predstavuje verziu 2.2 rámca digitálnych kompetencií pre občanov. Pozostáva z aktualizácie príkladov vedomostí, zručností a postojov. Publikácia okrem toho spája aj kľúčové referenčné dokumenty o programe DigComp na podporu jeho implementácie. Rámec digitálnych kompetencií pre občanov – DigComp 2.2 sme preložili do slovenského jazyka, aby sme ho sprístupnili aj širšej verejnosti na Slovensku. Preložený dokument nájdete tu: DigComp 2.2

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

 • Európska únia

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Druh publikácie

 • Všeobecné usmernenia

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať