Adresa

Mlynské nivy 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Mário Lelovský
1. viceprezident ITAS

E:  lelovsky@itas.sk

W: https://itas.sk

F: https://www.facebook.com/itassk

Záväzky a stav plnenia:

Koordinácia ďalšej činnosti Digitálnej koalície.

Splnený.

Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017.

Splnený.

Získanie 20 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2018.

Splnený.

Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018.

Splnený.

Aktívna participácia – zapájanie spoločností do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Splnený.