IT Asociácia Slovenska (ITAS)

ITAS je platformou lídrov slovenského IT odvetvia, ktorá vytvára inovatívne IT prostredie a pomáha budovať lepšiu a pokrokovejšiu krajinu.

https://itas.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • MVO


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


IT v kurze otvára dvere pre všetkých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti IT. Ponúkame vzdelávacie programy, ktoré sú vytvorené tak, aby reflektovali na aktuálne potreby IT spoločností. Päťmesačné vzdelávacie programy reálne pripravia absolventov na juniorskú IT pozíciu. Po ukončení programu majú najlepší absolventi príležitosť absolvovať pracovnú stáž či dostať pracovnú ponuku od niektorého […]

...

Vďaka národnému projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorý pred niekoľkými mesiacmi spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. V záujme doručenia pomoci čo najväčšiemu počtu žiakov preto DK […]

...

Projekty Digitálny žiak a Ukrajinský digitálny žiak sú cielené na žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na konci projektu je žiak schopný študovať digitálne, je pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Podstatou projektu je poskytnúť žiakom patriacim do cieľových skupín projektu príspevok vo výške […]

...

Až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Ku dnešnému dňu oň už požiadalo viac ako 90-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) preto predlžujú termín na […]

...