Adresa

Mlynské nivy 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Mário Lelovský
1. viceprezident ITAS

E:  lelovsky@itas.sk

W: https://itas.sk

F: https://www.facebook.com/itassk

Záväzky:

Koordinácia ďalšej činnosti Digitálnej koalície.

Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017.

Získanie 20 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2018.

Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018.

Aktívna participácia – zapájanie spoločností do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
DOPLNENIE: Záväzok pokračuje v ďalšom roku.