IT Asociácia Slovenska (ITAS)

29. novembra 2021

Adresa

Mlynské nivy 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Mário Lelovský
1. viceprezident ITAS

E:  lelovsky@itas.sk

W: https://itas.sk

F: https://www.facebook.com/itassk

Záväzky a stav plnenia:

Koordinácia ďalšej činnosti Digitálnej koalície.

Splnený.

Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017.

Splnený.

Získanie 20 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2018.

Splnený.

Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018.

Splnený.

Aktívna participácia – zapájanie spoločností do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Splnený.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • MVO


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať