Microsoft AI Bootcamp

4. novembra 2021

Ponúknuť dievčatám možnosť nechať sa inšpirovať a pochopiť svet umelej inteligencie bola aj myšlienka štvordňového Microsoft AI Bootcampu. Téma vôbec prvého stretnutia 160 študentiek a 60 učiteľov z 22 krajín strednej a východnej Európy znela: Alica si predstavuje budúcnosť – Ako môže umelá inteligencia ovplyvniť náš pohľad na svet. Dievčatá vo veku 15 až 17 rokov viedlo 25 spíkrov, najmä špičkových vedkýň a inžinierok.

Rýchly vývoj umeléj inteligencie (AI) predstavuje fascinujúcu kapitolu v modernom technologickom pokroku. S každým rokom sa zdokonaľujú algoritmy, technológie a prístupy k implementácii AI, čím umožňujú nové a nespočetné možnosti v rôznych oblastiach. Tento pokrok v oblasti umeléj inteligencie by mal byť dôležitým bodom diskusie v kontexte vzdelávania, pretože odborníci tvrdia, že pochopenie a práca s AI bude čoraz dôležitejšie pre budúce generácie.

Vzhľadom na tento rýchly a dynamický vývoj je dôležité, aby vzdelávacie programy reflektovali nové trendy v oblasti umeléj inteligencie. Účastníci AI Bootcampu, napríklad, získavajú nielen základné zručnosti, ale aj pohľad na to, ako sa táto oblasť vyvíja a ako môže ovplyvniť ich budúcnosť. Vzdelávanie mladých ľudí na prácu s umelou inteligenciou sa tak stáva kľúčovým prvkom pri príprave na neistý a rýchlo meniaci sa pracovný trh. Poskytovanie príležitostí, ako je AI Bootcamp, v ktorých sa mladí ľudia stretávajú s najnovšími technológiami a konceptmi, je nevyhnutné pre to, aby boli schopní aktívne prispievať k spoločnosti, ktorá sa neustále mení pod vplyvom umeléj inteligencie.

AI Bootcamp, organizovaný spoločnosťou Microsoft, je skvelým príkladom dobrej praxe v oblasti podpory rozvoja technologických zručností medzi mladými ľuďmi, najmä medzi dievčatami. Toto podujatie poskytuje príležitosť pre stredoškolských študentov a učiteľov z Česka a Slovenska, aby sa zoznámili s umelou inteligenciou a technológiou, ktorá bude významne ovplyvňovať budúcnosť.

Umelá inteligencia (AI) sa stáva kľúčovým hráčom v našej modernizovanej spoločnosti. Vplyv AI nie je obmedzený len na oblasť technológií, ale preniká do všetkých odvetví, od zdravotnej starostlivosti až po podnikanie. Projekty ako AI Bootcamp sú nevyhnutné, aby pripravili mladých ľudí na budúcnosť, kde budú musieť rozumieť a pracovať s touto technológiou. V rámci AI Bootcampu sa mladí účastníci učia programovať a využívať umelú inteligenciu na konkrétne projekty, čím sa dostávajú do kontaktu s modernými technológiami, ktoré budú dominovať ich profesijnému a osobnému životu. Praktické workshopy a prednášky umožňujú študentom nielen pasívne prijímať informácie, ale aj aktívne sa zapájať a využívať svoje vlastné kreatívne myšlienky na riešenie problémov. Je kľúčové zdôrazniť, že AI Bootcamp nie je len pre tí, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti s programovaním. Program je zameraný na stredoškolákov, čo znamená, že je otvorený širokej skupine študentov. To odstraňuje bariéry vstupu do sveta umeléj inteligencie a poskytuje príležitosť pre mladých ľudí s rôznym vzdelaním a pozadím.

Významným aspektom AI Bootcampu je aj jeho snaha o podporu rovnosti pohlaví v oblasti IT. Venuje osobitnú pozornosť dievčatám, ktoré majú často nižšie zastúpenie v technologických odvetviach. Podujatie nielenže umožňuje dievčatám aktívne sa zúčastňovať na praktických aktivitách a workshopoch, ale aj im predstavuje inšpiratívne príklady žien, ktoré úspešne pôsobia v technologickom priemysle. Týmto spôsobom sa snaží odstraňovať stereotypy a motivovať dievčatá k aktívnemu zapojeniu do oblasti IT.

V súčasnej dobe, keď umelá inteligencia ovplyvňuje všetky aspekty našich životov, je nevyhnutné, aby sme ľudí vzdelávali na prácu s touto technológiou. Vzdelávanie v oblasti umeléj inteligencie nie je len o tom, aby sme vytvorili novú generáciu programátorov, ale o tom, aby sme vytvorili informovanú spoločnosť, ktorá je schopná kriticky myslieť o vplyve technológie na životy jednotlivcov aj spoločenstva.

Mladí ľudia, ktorí získavajú skúsenosti s umelou inteligenciou, budú mať v budúcnosti väčšie šance na úspech na trhu práce. Firmy a organizácie budú hľadať zamestnancov so znalosťami v oblasti AI, aby mohli efektívne implementovať a využívať tieto technológie. Ľudia s týmito zručnosťami budú mať príležitosť podieľať sa na inováciách, vytvárať nové technologické riešenia a prispievať k rastu a konkurencieschopnosti spoločností.

AI Bootcamp od Microsoftu je príkladom dobrej praxe, ktorý by mal slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie podobné iniciatívy. Vzdelávanie v oblasti umeléj inteligencie je kľúčové pre budúcnosť, a projekty ako AI Bootcamp sú nevyhnutné pre prípravu mladých ľudí na novú éru technológií. Spolupráca medzi firmami a vzdelávacími inštitúciami je cestou k vytvoreniu dobrej praxe, ktorá prospeje celému spoločenstvu a podporí vzdelávanie v oblasti, ktorá bude významne ovplyvňovať náš spôsob života.

Viac o BootCame: https://news.microsoft.com/sk-sk/2018/09/12/dievcata-z-ceska-a-slovenska-objavovali-buducnost-zoznamili-sa-s-umelou-inteligenciou/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať