Microsoft Česká republika a Slovensko

Adresa

Kontakt

E:   

W: https://news.microsoft.com/sk-sk/profil-spolocnosti-microsoft-ceska-republika-a-slovensko/

Záväzky a stav plnenia:

Každoročne pripravíme v Študentskom trénerskom centre 20 stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. –> Nový ročník dvojročného štúdia odštartoval 12.1.2018 a je v ňom 24 študentov.

Splnený.

Všetkým učiteľom informatiky poskytneme metodiky a podporu na zavádzanie nových tém do vyučovania, aby boli schopní pripravovať študentov pre digitálnu éru.

Splnený.

Aby sme pomáhali pripravovat aj budúcich moderných zamestnancov a pripravoali mladých ludí dnes pre svet zajtrajška, rovnaký kurz sme pripravili aj pre študentov. MODERNÝ ŠTUDENT je urcený študentom stredných a vysokých škôl a cez životné situácie študenta ich učí využívat dostupné moderné IT nástroje a byt tak pripravený na potreby, ktorý prináša digitálna transformácia.

Stav k 2019 25% pripravovaný

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Česká republika


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined