Venujme pozornosť aj edukácii dospelých

21. marca 2024

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pod záštitou rektora univerzity, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Edukácia dospelých 2024, ktorá sa bude konať dňa 18. 4. 2024 na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Konferencia je zameraná na aktuálne problémy kvality spolupráce teórie a praxe vo vzdelávaní dospelých. Okrem aktuálnych otázok teórie a praxe edukácie dospelých bude osobitná pozornosť venovaná problematike rozvoja mediálnej gramotnosti.

Prihlášky na konferenciu je potrebné vyplniť a zaslať elektronickou formou do 31.03.2024 (link na prihlášku https://forms.gle/YiVDiNBr6KKmS4Vv7). Konferenčný poplatok je 100€ (pre členov AIVD 70€). Konferenčný poplatok je možné uhradiť len vopred prevodom na účet. Informácie k platbám, ako aj ďalšie organizačné pokyny, sú zverejnené na webovej stránke podujatia a budú zaslané registrovaným účastníkom.

Veríme, že Vás zameranie konferencie zaujme a stretneme sa pri riešení aktuálnych problémov vzdelávania dospelých. Bližšie informácie a program nájdete: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-pedagogiky-a-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2024-adult-education-2024/

Dátum začiatku

18/04/2024T00:00:00


Dátum ukončenia

18/04/2024T00:00:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Nastavenie podujatia

  • O mieste


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať