Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UMB v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, cudzích jazykov, matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

https://www.umb.sk/rozvoj/digitalizacia-a-informatizacia/

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Verejná inštitúcia

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined