Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UMB v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, cudzích jazykov, matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

https://www.umb.sk/rozvoj/digitalizacia-a-informatizacia/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined