Prinášame vám Česko-Slovenský INFODAY k výzve na vzdelávacie programy v kľúčových digitálnych technológiách v rámci Programu Digital Europe.

Dňa 15. septembra 2022 Európska komisia vyhlásila novú výzvu v rámci programu DIGITAL Europe. Nová výzva „Špecializované vzdelávacie programy alebo moduly v kľúčových kapacitných oblastiach“ podporí rozvoj bakalárskeho a magisterského štúdia, ktoré spoločne navrhnú univerzity, výskumné centrá a podniky aktívne v digitálnej oblasti. 

Vďaka tejto spolupráci sa prispeje k vytvoreniu nového dynamického digitálneho ekosystému, v ktorom všetci aktéri aktívni v digitálnej oblasti spolupracujú na prilákaní a udržaní najlepších talentov na celom svete. 

Termín uzatvorenia výzvy a podania prihlášok je do 24. januára 2023.

Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform organizujú online informačný deň, na ktorom zástupcovia Komisie predstavia výzvu a poskytnú odpovede na otázky účastníkov. Počas webináru bude poskytnutý priestor pre potenciálnych žiadateľov prezentovať svoje organizácie a vymeniť si svoje návrhy s potenciálnymi partnermi.

Webinár sa uskutoční:
Kedy? 9. novembra 2022 o 16:00 
Kde? Zoom Platforma (https://zoom.us/j/98719922847)

Viac informácii k programu Digital Europe: https://digital-skills-jobs.europa.eu/…/digital-europe…