Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa”

18. septembra 2022

„Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom,  ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.“ 

-Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

ČO je cieľom projektu?

 • cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Pre KOHO je projekt určený?

 • projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

KTO pre Vás vyberá kurzy?

 • kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

KDE a AKO podať žiadosť?

 • záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZVšetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

KTO Vám PORADÍ?

 •  kontakt a bližšie informácie: ÚPSVR Komárno, Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Mgr. Matej Marchyn – tel.: 035/2444452 email: Matej.Marchyn@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Mužiček  – tel.: 035/2444452 email: Iveta.Muzicek@upsvr.gov.sk

Základné informácie: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSZ/OAOTP/Narodny_projekt_Nestrat_pracu_vzdelavaj_sa/Zakladne_informacie_k_vzdelavaniu_ZoZ_v_ramci_NP_NPVS.pdf

Odkaz na informáciu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Topológia kompetencií


Metodika (dlhý text)


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Druh zdroja zručností

Iný školiaci materiál


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať