Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa

Špitálska 4
816 43 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Katarína Lanáková
Generálna riaditeľka sekcie Práce

Ekatarina.lanakova@employment.gov.sk

W: www.employment.gov.sk

F: https://www.facebook.com/MPSVRSR

Záväzky

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce (Práca 4.0 ako súčasť národnej stratégie Priemysel 4.0)

Popularizácia štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

Zjednodušenie a zrýchlenie zamestnávania IT špecialistov zo zahraničia mimo EÚ na Slovensku

Komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko