CONNECTING_EUROPE FACILITY (CEF)

Cieľom projektu je vytvor online platformu, ktorá prepojí členov slovenskej Digitálnej koalície s európskymi partnermi, a sprístupní tak jednotnú príležitosť na odbornú prípravu, výmenu dobrých skúseností z praxe a financovanie aktivít jednotlivých národných digitálnych koalícií. Organizácie budú spoločne hľadať a zdieľať osvedčené postupy v oblasti rozvoja digitálnych zručností a vymieňať si cenné informácie o relevantných iniciatívach na európskej i vnútroštátnej úrovni. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, ktorá sa stane kľúčovou infraštruktúrou digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe. 

Súvisiace aktivity

Sorry, No posts.