CONNECTING_EUROPE FACILITY (CEF)

Cieľom projektu je vytvor online platformu, ktorá prepojí členov slovenskej Digitálnej koalície s európskymi partnermi, a sprístupní tak jednotnú príležitosť na odbornú prípravu, výmenu dobrých skúseností z praxe a financovanie aktivít jednotlivých národných digitálnych koalícií. Organizácie budú spoločne hľadať a zdieľať osvedčené postupy v oblasti rozvoja digitálnych zručností a vymieňať si cenné informácie o relevantných iniciatívach na európskej i vnútroštátnej úrovni. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, ktorá sa stane kľúčovou infraštruktúrou digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe. 

Súvisiace aktivity

Európska cena za digitálne zručnosti 2023 bola pravdivá a inšpirujúca „európska solidarita v akcii“, keďže bolo podaných osem žiadostí zameraných na ukrajinských utečencov s cieľom vybaviť ich digitálnymi zručnosťami, aby si buď našli zamestnanie v Európe, alebo aby si po...
Pripravili sme niekoľko slovensko-anglických prekladov rôznych strategických dokumentov týkajúcich sa digitálnych zručností nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Dôvodom bola ambícia sprístupniť tieto dokumenty širšej verejnosti. Jednotlivé strategické dokumenty tak čitateľa oboznámia s plánovanými cieľmi a víziami kompetencií v...
Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta dosiahla od svojho spustenia v máji 2021 významný pokrok, pokiaľ ide o to, že sa stala ústredným centrom informácií o digitálnych zručnostiach v Európe a sídlom európskej komunity v oblasti digitálnych zručností a...