Spustenie novej série obsahu na portáli DSJP: prehľady digitálnych zručností podľa krajín

15. augusta 2023

Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta dosiahla od svojho spustenia v máji 2021 významný pokrok, pokiaľ ide o to, že sa stala ústredným centrom informácií o digitálnych zručnostiach v Európe a sídlom európskej komunity v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest. Úspešne sme skonsolidovali najnovšie aktuality, podujatia, príležitosti na odbornú prípravu a výskum v oblasti zručností a digitálnych kompetencií, ale samozrejme je to ďaleko od celkového obrazu.

Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v záujme hlbšieho rozpracovania toho, ako vyzerajú digitálne zručnosti na vnútroštátnej úrovni, teraz otvára súbor informatívnych prehľadov o digitálnych zručnostiach, ktoré ponúkajú cenné poznatky o digitálnom prostredí rôznych krajín. Pozrite si súčasný stav digitálnych zručností na mieste v každom členskom štáte, preskúmajte štátne stratégie v oblasti zručností a digitalizácie, vnútroštátne iniciatívy a možnosti financovania. Tieto prehľady rozdelené do dvoch častí vám poskytnú všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste získali komplexné poznatky o digitálnych zručnostiach a dostupných finančných prostriedkoch v rámci každej krajiny.

Prehľad digitálnych zručností

Zoznámte sa s najnovšími strategickými iniciatívami a plánmi v oblasti digitálnych zručností v každej konkrétnej krajine. Tento dokument ponúka cenný prehľad o prostredí rozvoja digitálnych zručností vrátane informácií o štátnych a vnútroštátnych stratégiách, ako aj o možnostiach financovania. Okrem toho poskytuje prehľad o národných plánoch obnovy a odolnosti, ktorých cieľom je preklenúť priepasť medzi dnešnými a budúcimi zručnosťami, a podporiť súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu.

Zaujímate sa o najnovšie informácie o iniciatívach a príležitostiach súvisiacich s digitálnymi zručnosťami v každej krajine? Takto môžete byť na dobrej ceste s najnovším vývojom v tejto oblasti – a získať inšpiráciu pre vaše budúce činnosti, ktorých cieľom je preklenúť rozdiely v digitálnych zručnostiach v Európe.

Dostupné finančné prostriedky

V druhej časti sa uvádzajú informácie o dostupných možnostiach financovania pre občanov na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, pracovnú silu, vzdelávanie a dokonca odborníkov na digitalizáciu. Zahŕňa širokú škálu zdrojov financovania vrátane nástrojov na podporu obnovy a odolnosti a vnútroštátnych programov financovania. Bez ohľadu na to, či ste jednotlivec, ktorý chce zvýšiť úroveň zručností, alebo podnik hľadajúci digitálnu transformáciu, tento oddiel ponúka cenné poznatky o finančnej podpore, ktorá je k dispozícii na podnietenie vašich digitálnych ambícií.

Nájdite hlavné zdroje na zlepšenie digitálnych kompetencií ľudí, podnikov a organizácií, ktoré existujú vo forme úverov, grantov a finančných nástrojov v každej krajine.

Čo ďalej môžete očakávať?

Preskúmame našu hĺbkovú analýzu plánov a kľúčových opatrení, ktoré krajiny prijímajú na podporu základných a pokročilých digitálnych zručností: pozrite si, ako 20 krajín EÚ dosahuje výsledky v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a jeho rozmere ľudského kapitálu.

Sledovať, čo robí váš členský štát s cieľom pomôcť ľuďom získať základné digitálne zručnosti a zvýšiť počet zamestnaných odborníkov v oblasti IKT s pokročilými kompetenciami. Vytvorte si značku, podeľte sa o svoje myšlienky a pozrite sa na kroky, ktoré vaša krajina podniká na to, aby sa nasledujúce desaťročie stalo digitálnym aj veľmi európskym.

Pozrite si ich!

Prehľady prvých piatich krajín nájdete tu:

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať