Zelená budúcnosť a digitálna transformácia Slovenska

24. júla 2023

Po rokovaní Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.07.2023, pribudol k projektom Digitálnej koalície aj projekt Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska.

Vychádzajúc z príležitostí Programu Slovensko a ponuky európskych digitálnych inovačných hubov pripravila Digitálna koalícia národný projekt, ktorý sa zameriava na posilnenie povedomia o potrebe digitálnej a zelenej transformácie. Zároveň má ísť o podporu manažérov a ich kompetencií v oblasti riadenia s ohľadom na prebiehajúcu digitálnu a zelenú transformáciu.

Vrcholoví manažéri na Slovensku prevažne prejavujú odmietavý postoj k implementácii digitálnej transformácie. Tento nedostatok aktívneho zapojenia vedie k spomaleniu tempa digitalizácie a naznačuje nedostatočnú pripravenosť na transformačné zmeny, ktoré sú pre súčasnú dobu nevyhnutné. Cieľovou skupinou projektu Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska sú vrcholoví manažéri podnikateľského sektoru, manažéri OVM a manažéri samospráv. Pre dosiahnutie úspešnej digitálnej transformácie procesov a ľudských zdrojov je nevyhnutné vzdelávanie práve týchto skupín vedúcich pracovníkov.

V rámci Slovenska predstavuje zelená transformácia významnú príležitosť. Poskytuje nové trhy pre čisté technológie a produkty a zároveň podporuje rozvoj zelených zručností, ktoré sú nevyhnutné pre tzv. zelené pracovné miesta. Cieľom projektu Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska je zvýšiť úroveň digitálnych a profesijných zručností, ktoré sú relevantné pre SK RIS3 2021+ oblasti, najmä pre doménu 1 – Inovatívny priemysel pre 21. storočie a doménu 3 – Digitálna transformácia Slovenska.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať