Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Digitálna koalícia - digitálne zručnosti a digitálna transformácia

18. júla 2023

Vrcholoví manažéri sa k implementácii digitálnej transformácie na Slovensku ešte stále stavajú prevažne odmietavo. Práve to predstavuje prehlbujúci sa nedostatok, ktorý sa pretavuje do poklesu tempa digitalizácie, čo značí nepripravenosť na nevyhnutné transofrmačné zmeny. Bez správnej komunikácie a vzdelávania vedúcich pracovníkov nedôjde k úspešnej digitálnej transformácii procesov a ľudských zdrojov. Zelená transformácia pre Slovensko významnou príležitosťou, pretože vytvára trhy pre čisté technológie, výrobky a okrem iného ponúka rozvoj zelených zručností s cieľom obsadiť tzv. zelené pracovné miesta.   

Cieľom projektu Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska je zvýšenie úrovne digitálnych a profesijných zručností previazaných na SK RIS3 2021+ domény, a to hlavne na doménu 1 (Inovatívny priemysel pre 21.storočie) a doménu 3 (Digitálna transformácia Slovenska).

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Stredné
  • Základné
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať