Viac ako 5 rokov aktivít v prospech Slovenska – Výsledky hovoria samy za seba

22. júna 2023

Vedeli ste, že #DigitalnaKoalicia na Slovensku aktívne rozvíja digitálne zručnosti obyvateľstva už viac ako 5 rokov? Ku dnešnému dňu má už viac ako sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti #IKT a vzdelávania z verejnej i súkromnej sféry na Slovensku. #DK od svojho vzniku tiež aktívne participuje na medzinárodných i národných projektoch, ktoré našu krajinu, pomaly, ale iste, pripravujú na novú, digitálnu, budúcnosť. O tom, že je vo svojich aktivitách je viac než úspešná, netreba nikoho presviedčať. Výsledky hovoria samy za seba: 💪

➡️ Digitálny žiak

Cieľom je zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení a vyrovnať štartovacie čiary medzi všetkými žiakmi, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Vďaka DK tak môžu žiaci historicky po prvý raz získať príspevok na nákup novej digitálnej techniky. Ku dnešku už oň požiadalo viac ako 90-tisíc z nich! Dobrá správa je, že už čoskoro budú môcť o príspevok žiadať aj žiaci ukrajinského pôvodu so statusom odídencov! 👏

➡️ IT Fitness Test

DK už od roku 2012 prináša unikátny koncept #ITFitnessTest – najväčšie bezplatné online testovanie digitálnych zručností v krajinách V4 a na Ukrajine. Za tento čas už otestovalo úroveň svojich digitálnych skills viac ako 400-tisíc respondentov, predovšetkým žiakov a učiteľov! 👩‍🏫

➡️ Zvyšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Cieľom je zabezpečiť, aby skutočne každý vedel digitálne nástroje využívať plnohodnotne. Aj z tohto dôvodu #DK primárne cieli na ohrozené skupiny obyvateľstva. Online platforma vytvára priestor pre online dištančné vzdelávanie. Čoskoro bude doň aktívne zapojených až 13-tisíc ľudí! 👴👵

➡️ Budovanie národnej platformy pre digitálne zručnosti a povolania

Aktivity #DigitalnaKoalicia neraz presahujú hranice Slovenska. Z tohto dôvodu koalícia v uplynulom období participovala na vytvorení novej platformy, ktorá prepája svojich členov s európskymi Digitálnymi koalíciami a umožňuje priestor na zdieľanie skúseností a „best practice“ postupov v oblasti digitalizácie! 🗫

➡️ Spoločné ukrajinsko-slovenské študijné programy

#DK aktívne participuje na rozvoji schémy medzinárodných spoločných magisterských študijných programov s dvojitými diplomami pre ukrajinských študentov so zameraním na #IT. Výsledkom je viac ako 50 absolventov pripravených pre potreby trhu práce! 🎊

➡️ Zvyšovanie digitálnych zručností dievčat a žien pre lepšie uplatnenie na slovenskom trhu práce

Prioritou je zvyšovať povedomie o digitálnych zručnostiach a rozdieloch medzi ženami v IT sektore, motivovať k práci a štúdiu, a zabezpečiť tak kariérny rast a prosperitu žien v domácom IT sektore. 👩👍

➡️ Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Cieľom je zvyšovať úroveň digitálnych profesijných zručností. Ide o aktivitu, ktorú DK rozbieha už čoskoro! 📅

📸 Peter Brichta #DigitalnaInkluzia#ViziaPreDigitalnuBuducnost#DigitalneZrucnosti

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať